Vyhledávání

Nepochybně jsou i další cílové skupiny, které potřebují pomoc. Těm se věnují další specializované služby. V případě seniorů jde například o Referát péče o seniory Magistrátu města Brna.

fa fa-users