Vyhledávání

Brněnské
rozjezdy

Vítejte na společných stránkách brněnských sociálních projektů.

  • Rozjezdem domů

    Brněnské rozjezdy jsou unikát. Najdou si vás, když se noc zdá nejtemnější, a spolehlivě vás dostanou domů. Noční autobusy se s vámi propletou bludištěm všech nástrah a zákoutí, abyste pokaždé skončili v teple svojí postele.

  • Pomáháme najít cestu

    Naše sociální rozjezdy fungují stejně jako ty legendární noční. Když vaši cestu životem obklopí tma a cesta ven vypadá jako bludiště, pomáháme vám překonat překážky a najít cestu domů, do práce, do školy, k rodině a hlavně na vlastní nohy.

Oblasti,
kterým se věnujeme

RODINA A ZDRAVÍ

Brno podporuje brněnské rodiny na cestě k stabilitě.

INTEGRACE CIZINCŮ

Interkulturní pracovníci vytváří v Brně prostor vzájemného dialogu.

BEZPEČNOST

Brno úspěšně snižuje kriminalitu cestou prevence.

BYDLENÍ

Brno ukončuje bezdomovectví a pomáhá lidem v bytové nouzi.

VZDĚLÁNÍ

Brno podporuje všechny mateřské a základní školy.

ZAMĚSTNANOST

Brno pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným zpátky na trh práce.

SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ JINAK

V Brně chápeme sociální začleňování trochu jinak, než je obvyklé v ostatních městech. V uplynulém období se nám podařilo spojit snahy jednotlivých projektů tak, aby mohli jednotliví koordinátoři a koordinátorky vzájemně sdílet svoje knowhow. Konečně o sobě vědí a mohou tak společně pracovat na skutečných systémových řešeních sociálního vyloučení.

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ

Zjistili jsme, že problém sociálního vyloučení je potřeba řešit komplexně, od jeho vzniku až po všechny jeho následky. Začínáme tedy už od školky, kde podporujeme sociálně znevýhodněné děti, aby nepokračovaly v obvyklé cestě k sociálnímu vyloučení.

EFEKTIVNĚJŠÍ POMOC POTŘEBNÝM

Co se dřív řešilo zvlášť, začali jsme řešit propojeně. A tento web by vám měl ukázat, jak na to jdeme a o co všechno se dnes v Brně snažíme. A že nejen pomáháme lidem v nouzi daleko efektivněji než doposud, ale dokonce výrazně šetříme veřejné prostředky.

NOVÝ PŘÍSTUP MÁ PRVNÍ ÚSPĚCHY​

Změna přístupu již přinesla Brnu první úspěchy – například projekt rychlého zabydlování rodin Rapid Re-Housing se svou takřka stoprocentní úspěšností získal několik mezinárodních ocenění a už dnes inspiroval řadu dalších evropských měst.

Přečtěte si
novinky a články

Projekty,
které řešíme

ASISTENTI PREVENCE KRIMINALITY

Více

HOUSING FIRST

Více

KOMPLEXNÍ PODPORA V BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA

Více

PILOTNÍ TESTOVÁNÍ KONCEPCE SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ

Více

PODPORA STABILIZACE OHROŽENÝCH RODIN

Více

PREVENCE NEÚSPĚŠNOSTI NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Více

PREVENCE ZTRÁTY BYDLENÍ

Více

PROJEKT PROSTUPNÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Více

RAPID RE-HOUSING

Více

ROVNÝ PŘÍSTUP K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁNÍ

Více

STRATEGIE INTEGRACE CIZINCŮ A INTERKULTURNÍ PRACOVNÍCI

Více

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PODPORA SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM OSOBÁM

Více