Vyhledávání

Práce pracovníka OSPOD je definována zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. V zákoně je stanovena povinnost zajišťovat sociálně-právní ochranu dětí. Zároveň je jím jasně nastaveno, jak má výkon sociálně-právní ochrany vypadat. Vymezuje, kdo jsou pověřené osoby (pracovníci OSPOD), jaké jsou jejich kompetence, jaká jsou opatření, která mohou pracovníci podniknout a do kterých zařízení je možné dítě v případě potřeby umístit.

Sociálně-právní ochrana se tedy zaměřuje zejména na děti. Rodinný asistent se více soustředí na rodiče a na jeho schopnost jednat v zájmu dítěte. Pozice rodinného asistenta ve výše zmíněném zákoně, ani v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ukotvena není. Rodinný asistent tedy nemá zákonné kompetence jako pracovník OSPOD, není sociální pracovník a spolupráce s ním je čistě dobrovolná. Jeho role je především v podpoře a provázení, motivaci a aktivizaci rodin. Rodinný asistent tedy vyplňuje volné místo mezi OSPOD a sociálními službami, na které se dlouho čeká, a rodinný asistent nabízí okamžitou podporu.

fa fa-user