Vyhledávání

28 Led 2019 1:05

14. červen 2016

Rada města Brna dnes na svém zasedání schválila vzor nájemní smlouvy pro účastníky projektu Rapid Re-housing.

„Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou na jeden rok. V bytech se bude platit sociální nájemné, podmínkou uzavření smlouvy je spolupráce nájemníků s IQ Roma servis, další podmínkou je pak souhlas s institutem náhradního příjemce dávek na bydlení a notářská doložka přímé vykonavatelnosti,“ uvedl zastupitel Martin Freund, který je za projekt odpovědný.

Město Brno na tento účel projektu Rapid Re-housing zatím vyčlenilo 25 bytů, které má ve správě. O dalších bytech z bytového fondu města, které jsou nyní svěřeny městským částem, se jedná.

Vyčleněný seznam bytů budou na svém zasedání projednávat zastupitelé, jednotlivé nájemní smlouvy podle projednaného vzoru bude vždy schvalovat Rada města Brna a příslušné městské části v případě bytů svěřených.

Rodiny, kterým bude bydlení nabídnuto, budou vybrány losováním ze skupiny rodin v bytové nouzi. Jejich počet a situace byla zmapována při takzvaném registračním týdnu (viz tisková zpráva). Do losování bude zařazeno celkem 421 domácností s nezletilými dětmi. Řada z nich je nucena žít mimo své rodiny (například v ústavní výchově).

Součástí schváleného materiálu je i harmonogram, který předpokládá 5 vln stěhování těchto rodin do přidělených bytů. Do konce roku 2016 by se mělo nastěhovat všech 50 rodin, které dostanou možnost bydlení. Dalších 100 rodin vytvoří kontrolní skupinu, která nezíská bezprostřední šanci bydlet, ale představují důležitý srovnávací vzorek pro výzkum, jak se zlepšení bytové situace pozitivně promítne i do dalších aspektů života (rodinný rozpočet, zaměstnanost, školní docházka apod.).

Rodiny budou před losováním rozděleny do tří skupin podle počtu dětí – velké rodiny totiž patří mezi velmi ohrožené skupiny obyvatel – a to jak kvůli nárokům na velikost bytu, tak kvůli preferencím soukromých pronajímatelů. Počet vylosovaných v rámci každé skupiny je předem stanovený, a to jak pro rodiny, které dostanou byt, tak pro kontrolní skupinu.

I. skupina: malé rodiny (1 – 2 nezletilé děti)

II. II. skupina: středně velké rodiny (3 nezletilé děti)

III. III. skupina: velké rodiny (4 a více nezletilých dětí).

Losování se bude konat ve středu 15. června pod dohledem notáře na neveřejném zasedání sociálně – zdravotní komise. Po tomto losování proběhne krátký brífink za účasti uvolněného zastupitele Martina Freunda, Štěpána Ripky z Platformy pro sociální bydlení i přítomného notáře.

Místo brífinku: Klub zastupitelů, Mečová 5

Čas: po skončení losování, tj. cca 12:10. Čas brífinku se bude přizpůsobovat průběhu losování.

Zdroj:

https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/rada-schvalila-navrh-najemni-smlouvy-pro-rapid-re-housing-ve-stredu-se-budou-losovat-najemni/

Oblast: Bydlení
Projekt: RAPID RE-HOUSING
Blog category: Tiskové zprávy