Vyhledávání

27 Led 2019 11:12

5. prosinec 2017

Brněnský magistrát podniká další kroky ke vzniku ucelené strategie integrace cizinců v souladu s rozsáhlejším plánem sociálního začleňování. O finanční podporu formou dotace požádá Ministerstvo vnitra, které podporuje integrační politiku také na lokální úrovni. Ke spolupráci byla města vyzvána v lednu letošního roku usnesením vlády, která schválila postup při realizaci Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu. Usnesení také obsahuje přímou výzvu primátorům měst k naplňování koncepce, jež je nedílnou součástí migrační politiky ČR.

„Zkušenosti z tuzemské i zahraniční praxe se shodují v tom, že je nutné tvořit účinnou strategii především ve spolupráci s obyvateli měst, zejména s cizinci samotnými. Nebudou tak vznikat komunikační, kulturní a sociální bariéry, ale naopak je zde vysoká šance na bezkonfliktní soužití,” uvedl náměstek primátora Matěj Hollan.

Město Brno vytvoří a hodlá ve spolupráci s partnerem projektu, kterým se stane Jihomoravský kraj, prosazovat ucelenou strategii. Naváže tak na vize Brna jako otevřeného města s důrazem na srozumitelnou i efektivní komunikaci s cizinci a především prevenci všech negativních jevů.

Strategie bude vytvořena během příštího roku a její součástí je řada dílčích aktivit, zaměřených na konkrétní cíle, na potřeby cizinců i na jejich povinnosti (znalost českého jazyka, ekonomickou soběstačnost, orientaci cizince v nové společnosti, vzájemné vztahy s většinovou společností). Do tvorby strategie bude zapojen druhý partner projektu, společnost SocioFactor, s. r. o.

Předpokládaný rozpočet projektu je 1,75 milionu Kč. Rada města Brna doporučila Zastupitelstvu města Brna souhlasit s přípravou žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra ČR. Celková výše požadované dotace by byla 1,575 milionu Kč, tj. 90 % nákladů. Město by se na projektu podílelo částkou 110 tisíc Kč, Jihomoravský kraj 20 tisíci Kč a SocioFactor, s. r. o. 45 tisíci Kč.

Migrace je v novém tisíciletí naprosto běžným jevem a evropské metropole dlouhodobě realizují účinné strategické plány pro integraci cizinců. Brno se inspirovalo nejen Prahou, kde cizinci tvoří téměř 15 % obyvatelstva, ale také pozitivními výsledky z praxe řady zahraničních samospráv. Zároveň zástupci Magistrátu prezentovali svou vizi na prestižní mezinárodní konferenci „Výzvy integrace”, která se konala letos v červnu v Praze.

Zdroj:

https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/brno-tvori-efektivni-strategii-pro-souziti-s-cizinci/

Oblast: Integrace cizinců
Projekt: STRATEGIE INTEGRACE CIZINCŮ A INTERKULTURNÍ PRACOVNÍCI
Blog category: Tiskové zprávy