Vyhledávání

28 Led 2019 12:05

2. srpen 2016

Město Brno se uchází o přidělení dotace na projekt „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“. V případě úspěchu bude program realizován od září roku 2017 do prosince roku 2019. V projektu bude zapojeno 66 základních škol zřizovaných městem Brnem a jeho městskými částmi, 2 školy jiných zřizovatelů (NNO a církev), které s městem Brnem a jím zřizovanými školami dlouhodobě spolupracují, a 7 dalších organizací, které doučují znevýhodněné žáky základních škol v neformálních klubech (například Diagnostický ústav pro mládež a středisko výchovné péče Veslařská či Diecézní charita).

„Věřím, že projekt pomůže tam, kde je to nejvíce potřeba, tedy u žáků, pro které bývají mezery v základním vzdělání překážkou v občanském a pracovním životě,“ dodává radní pro školství, mládež a tělovýchovu Jaroslav Suchý.

Plošné zapojení základních škol bylo zvoleno proto, že dnes už většina z nich má spádové znevýhodněné žáky (např. děti, které bydlí na menších ubytovnách, v bytech pro sociálně slabé apod.) a dá se očekávat, že je budou vzdělávat i nadále.

Z projektu bude podpořeno například doučování žáků, kluby a kroužky směřující k podpoře aktivního občanství a podpoře metodologické a tržní sociální gramotnosti (znalosti a dovednosti nutné pro zvládání osobního i profesního života v tržních vztazích apod.), kariérní poradenství, realizace workshopů pro sociální pracovníky atd.

Rozpočet v projektu je v současnosti vyčíslen na 49 900 000 Kč.

Zdroj:

https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/brno-bojuje-proti-skolni-neuspesnosti/

Oblast: Vzdělávání
Projekt: PREVENCE NEÚSPĚŠNOSTI NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
Blog category: Tiskové zprávy