Vyhledávání

Rapid
rehousing
 

Alt

JAKÝ TO ŘEŠÍ PROBLÉM?

Padesát brněnských rodin v bytové nouzi dostalo možnost bydlet ve standardním nájemním bytě s podporou sociálních pracovníků. Díky stabilnímu bydlení se výrazně zlepšují životní podmínky rodin s dětmi a zároveň klesají veřejné výdaje.

V Brně je více než 500 rodin ohrožených bezdomovectvím, žijí v azylových domech nebo na soukromých ubytovnách, kde se stávají obětí obchodu s chudobou.

Ohrožení bezdomovectvím

0

V Brně žije několik stovek rodin s dětmi, ohrožených bezdomovectvím. Žijí v azylových domech nebo na soukromých ubytovnách a nemají z různých důvodů šanci získat stabilní nájemní bydlení.

Ubytovny

0

Tyto ubytovny jsou obvykle typickou ukázkou tzv. obchodu s chudobou. Majitelé ubytoven zneužívají situace ubytovaných, pro které je v tu chvíli ubytovna jedinou alternativou k bezdomovectví, a vybírají přemrštěný nájem za nedůstojné prostory.

Životní úroveň

0

Není výjimkou, že pětičlenná rodina žije v jednom pokoji o velikosti 10 m2, bez kuchyně či koupelny a s jediným umyvadlem, v ceně přesahující 10 tisíc korun.

PROČ TO ŘEŠIT?

Nechceme, aby děti vyrůstaly v příšerných podmínkách ubytoven, za které se navíc platí vysoké nájmy přímo z dávek na bydlení. Pokud bude počet sociálně vyloučených rodin narůstat, doplatí na to celá společnost.

V Evropě 21. století nesmí být rodina s dětmi ohrožená bezdomovectvím. Existují ověřená řešení bytové nouze, výhodná nejen pro rodiny samotné, ale i pro městský a státní rozpočet.

Bytová nouze negativně ovlivňuje zaměstnanost rodičů, zdravotní stav rodin i vzdělávání dětí, především však rozděluje rodiny. Pokud chceme, aby se děti ze sociálně slabých rodin úspěšně zařadily do společnosti a mohly svůj potenciál využít ve prospěch všech, musíme jim k tomu dát šanci aspoň na začátku života.

Cena bydlení na ubytovnách se často hradí přímo z dávek na bydlení - my všichni tedy z daní vynakládáme velké prostředky na to, aby děti z těchto rodin vyrůstaly v příšerných podmínkách a bez jakékoli perspektivy. Na rozdíl od městského nájemního bydlení se navíc peníze z dávek nevrací zpět státu, ale do kapes majitelům ubytoven, kteří z chudoby a lidského neštěstí profitují.

Pokud bytovou nouzi rodin nezačneme řešit, bude počet sociálně vyloučených dál narůstat, za což v důsledku zaplatí celá společnost.

PRO KOHO JE TO URČENÉ?

Projekt je určen pro rodiny s dětmi v bytové nouzi.

Rodiny v nouzi

Projekt je určen pro rodiny s dětmi v bytové nouzi. Jde o rodiny, které nemají šanci získat normální stabilní bydlení nebo jsou určitým způsobem znevýhodněné na trhu s bydlením.

Složitá životní situace

Najdou se mezi nimi samoživitelé, rodiny s více dětmi, menšiny nebo ti, se z nějakého důvodu dostali do složité sociální životní situace.

JAK SE TO ŘEŠÍ?
Náhodně vylosovaných 50 rodin získalo pronájem od města. Rodiny zařazené do projektu hradit platby spojené s bydlením a dodržovat sousedské soužití.<

RODINY V BYTOVÉ NOUZI

Rapid Re-Housing čerpá ze zkušeností metody Housing First. Nejprve jsme se vydali do terénu, abychom spočítali, že v Brně žije celkem 421 rodin v bytové nouzi. Následně jsme za přítomnosti notáře náhodně vylosovali 50 z nich, které získaly pronájem od města.

SPOLUPRÁCE

Projekt chápe bydlení jako základní potřebu, takže jediným předpokladem, který musí rodiny splňovat, je jejich ochota spolupracovat se sociálním pracovníkem.

SLEDOVÁNÍ

Vybrané rodiny sledují výzkumníci z Ostravské univerzity v rámci rozsáhlé studie. Jejím účelem je porovnat, jak se během období trvání projektu zlepšila kvalita života u rodin, které bydlení získaly, oproti těm, které jej nezískaly.

JAK POZNÁME, ŽE TO FUNGUJE?

Po celý první rok si bydlení udrželo 48 z 50 rodin, což bereme jako nezvratný důkaz, že metoda Bydlení především funguje. Podle výzkumu Ostravské univerzitě se přitom prokazatelně zlepšila kvalita jejich životů.

1. Základním ukazatelem je počet rodin, které si po roce udrží bydlení, tedy podepíšou prodloužení nájemní smlouvy. To je v Brně možné pouze tehdy, pokud není evidováno závažné porušování podmínek nájmu a především, pokud rodina nemá žádný dluh na nájmu ani službách.

2. Kontrolní studie Ostravské univerzity zároveň poskytnula vypovídající přehled o tom, jak se rodinám zlepšily parametry kvality života jako docházka dětí do škol, rodinné finance, zaměstnanost nebo zdravotní stav. Odkaz.

Dokumenty
ke stažení

Zatím pro tento projekt nejsou žádné dokumenty. Koukněte sem později!

Přečtěte si
novinky a články

Stále
nevěříte?

Přečtěte si odpovědi
na nejčastější otázky!

Alt

Nestyďte se
napište nám

PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT!


Najdete nás na adrese:


Anenská 10, 601 67 Brno

Tel.: +420 770 147 514

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!