Vyhledávání

Úřadu práce se s touto skupinou nezaměstnaných příliš nedaří pracovat, aktivizovat je a pomoci jim se zaměstnat. Tento projekt přináší jiný, individuálnější přístup a možnost zasíťování sociálních služeb. Je proto pomocí nejen samotným klientům, ale taktéž zaměstnancům úřadu práce.

fa fa-thumbs-up