Vyhledávání

Projekt
prostupného
zaměstnávání

Alt

JAKÝ TO ŘEŠÍ PROBLÉM?

Projekt pomáhá zpátky na pracovní trh dlouhodobě nezaměstnaným ve spolupráci s Úřadem práce a několika zaměstnavateli. Jedním z cílů projektu je vytvoření lokální sítě zaměstnanosti díky propojení zaměstnavatelů, magistrátu a Úřadu práce.

Polovinu nezaměstnaných v Brně tvoří dlouhodobě nezaměstnaní, jejichž počet se navzdory příznivým podmínkám snižuje jen velmi pomalu. Ztrácejí pracovní návyky a vzdalují se jim pracovní příležitosti.

Nezaměstnanost

0

V Brně se nezaměstnanost pohybuje okolo 4,1 %, což činí asi 11 325 nezaměstnaných. Polovinu ovšem tvoří dlouhodobě nezaměstnaní.

Pracovní možnosti

0

Navzdory příznivým podmínkám se jejich počet prakticky nesnižuje. Člověk, který je dlouho bez práce, totiž ztrácí návyky a s tím se vzdalují i pracovní možnosti.

Nezájem firem

0

Firmám se nechce takové lidi najímat, protože je obtížnější je zapojit, a pro ně samotné je stejně tak obtížné si práci udržet a vrátit se tak do produktivního života.

PROČ TO ŘEŠIT?

Dlouhodobě nezaměstnaný je zátěží pro státní rozpočet. Bez aktivní politiky se plýtvá jeho potenciálem a jeho samotného čeká stáří v chudobě.

Každý dlouhodobě nezaměstnaný je pro stát zátěží. Člověk získá životní perspektivu až se stabilním zaměstnáním. Jinak se plýtvá jeho potenciálem, ze kterého by mohl těžit nejen on sám, ale také celá společnost.

Nepracujícího člověka také čeká stáří se zcela minimálním důchodem. Proto je důležité, abychom se pokusili aktivní politiku zaměstnanosti namířit i na tuto cílovou skupinu.

PRO KOHO JE TO URČENÉ?

Projekt je tu pro všechny, kdo jsou v evidenci Úřadu práce, zvláště pro ty, kteří jsou tu déle než rok. Nejčastěji samoživitelé, zdravotně postižení či lidé se sociálním znevýhodněním.

Déle než 12 měsíců

Cílovou skupinu tvoří především ti, kteří jsou na Úřadu práce evidováni déle než 12 měsíců.

Znevýhodnění lidé

Jsou to často matky po mateřské, zdravotně postižení, lidé důchodového věku či s jiným sociálním znevýhodněním. Úřad práce je projektovým partnerem města, jeho úlohou bude vytipování vhodných klientů.

JAK SE TO ŘEŠÍ? V městských firmách jsme otevřeli tréninková pracovní místa, Úřad práce nám pomohl vytipovat klienty a my jsme jim poskytli poradenství, školení a pomoc při udržení zaměstnání.

PRACOVNÍ MÍSTA

Na začátku jsme v městských firmách a příspěvkových organizacích otevřeli smlouvy na několik tréninkových pracovních míst. Nyní nám Úřad práce vytipuje osoby, které dlouhodobě selhávají na trhu práce, a my jim poskytneme potřebné poradenství, školení pro pracovní pohovor a další kompetence. A potom hurá do práce.

O JAKOU PRÁCI JDE?

A kam na tréninkové pracovní místo? Do kuchyně, k úklidu, do skladu k vysokozdvižnému vozíku, do administrativy v knihovně a k pomocným pracem do zahrady... Spolupracujeme s domovy důchodců, Knihovnou Jiřího Mahena, firmou SAKO a dalšími institucemi. Jde tedy o plnohodnotná zaměstnání.

FINANCOVÁNÍ

Náš klient bude mít na takovém místě svého mentora z řad stálých zaměstnanců a celý jeho plat bude po tři měsíce financován z prostředků EU. To je pro zaměstnavatele dobrá motivace vyjít našemu projektu vstříc.

BĚŽNÝ ZAMĚSTNANEC

Pokud se klient osvědčí, může na místě zůstat jako běžný zaměstnanec. Když o jeho služby nebude dále zájem, můžeme ve spolupráci s Úřadem práce využít rok veřejně prospěšných prací. Klient také obdrží certifikát od magistrátu, že úspěšně prošel projektovým vzděláváním, což by mu mělo pomoct při získání regulérního zaměstnání, které mu bude Úřad práce po celý rok hledat.

SOUKROMÝ PRACOVNÍ TRH

V druhé fázi začneme oslovovat soukromý pracovní trh s cílem vytvořit lokální síť zaměstnanosti díky propojení zaměstnavatelů, magistrátu a Úřadu práce.

JAK POZNÁME, ŽE TO FUNGUJE?

V druhé fázi začneme oslovovat soukromý pracovní trh s cílem vytvořit lokální síť zaměstnanosti díky propojení zaměstnavatelů, magistrátu a Úřadu práce.

1. Ukazatelem úspěchu je počet úspěšných klientů, se kterými jsme v týmu pracovali.

2. Budeme rovněž zaznamenávat aktivitu klientů, ať už na tréninkovém pracovním místě, nebo pak i v klasickém pracovním poměru, což je u našich klientů ta nejvyšší meta.

Dokumenty
ke stažení

Zatím pro tento projekt nejsou žádné dokumenty. Koukněte sem později!

Přečtěte si
novinky a články

Stále
nevěříte?

Přečtěte si odpovědi
na nejčastější otázky!

Alt

Nestyďte se
napište nám

PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT!


Najdete nás na adrese:


Dominikánské nám. 3 , 601 67 Brno

Tel.: +420 542 173 753

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!