Vyhledávání

Přístup
k vzdělávání

Alt

JAKÝ TO ŘEŠÍ PROBLÉM?

Projekt sdružuje celkem 137 mateřských škol a 4 organizace neformálního vzdělávání. Cílem projektu je plošná podpora předškolního vzdělávání ve městě Brně a zvýšení proinkluzivnosti mateřských škol.

Podpora vzdělávání

0

Brnu dosud chyběl projekt plošné podpory předškolního vzdělávání.
Podpora škol

0

Město Brno ještě nikdy v rámci projektů plošně nepodpořilo činnost všech svých mateřských škol. Proto v roce 2016 zažádalo o první takový projekt na ministerstvu školství.

Cíl projektu

0

Cílem projektu je plošná podpora kvality předškolního vzdělávání a začlenění co nejvyššího počtu dětí do předškolního vzdělávání.

PROČ TO ŘEŠIT?

Školky se naučí pracovat s dětmi z vyloučených lokalit a nebo s jinými typy znevýhodnění, což usnadní práci personálu mateřských škol a zlepší komunikaci mezi dětmi, školkami i rodiči.

Plošnost projektu má svůj hluboký smysl. Naším cílem je, aby v každé mateřské škole byl jeden pracovník nebo pracovnice, která ovládá metody podporující inkluzi, konkrétně Feuersteinovu metodu instrumentálního obohacování. Na každé mateřské škole bude rovněž díky projektu působit jeden pracovník, který absolvuje intenzivní kurz logopedické prevence.

Školy se takto naučí pracovat s dětmi z vyloučených lokalit a s dětmi s různými jinými typy znevýhodnění, které právě takovou péči velmi často potřebují. Ve výsledku se usnadní fungování personálu mateřských škol a zlepší se komunikace jak mezi dětmi, tak mezi školkami a rodiči.

PRO KOHO JE TO URČENÉ?

Projekt je tu pro všechny děti v mateřských školách v Brně, zároveň zvyšuje kvalifikaci personálu ve školkách a zlepšuje tak předškolní vzdělávání v celém Brně.

Podpora předškolního vzdělávání

Projekt podporuje formální i neformální formy předškolního vzdělávání pro děti ze sociálně vyloučených lokalit. Má rovněž velký přínos pro zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků v brněnských mateřských školách.

Systém předškolního vzdělávání

Projekt je tak de facto určen úplně všem a v konečném důsledku poslouží celému systému předškolního vzdělávání ve městě Brně.

JAK SE TO ŘEŠÍ? Všech 137 městských školek spolupracuje se čtyřmi organizacemi neformálního vzdělávání. Školní asistenti usnadňují pedagogům práci s dětmi a podporují zapojení rodičů.

V projektu spolupracuje celkem 137 mateřských škol zřizovaných městem Brnem a jeho městskými částmi a 4 organizace, které v Brně provozují neformální předškolní kluby zejména pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí, konkrétně neziskové organizace IQ Roma Servis, Petrov a Teen Challenge International, a příspěvková organizace DROM, romské středisko, zřizovaná statutárním městem Brnem.

ŠKOLNÍ ASISTENTI

Na všech zapojených mateřských školách jsme vytvořili pozice školních asistentů, kteří podporují pedagogy v práci s dětmi, každá mateřská škola, která se projektu účastní, tedy v projektu získává i personální podporu.

PRAVIDELNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A AKTIVITY

Partnerské organizace realizují pravidelné vzdělávání dětí a vzdělávací aktivity pro rodiče, jako je třeba vzdělávání rodičů v oblasti rané péče. Podporují také domácí aktivity rodičů s jejich dětmi. Při práci s rodiči je kladen důraz na rozvoj rodičovských kompetencí a důležitost vzdělávání.

PODPORA ORGANIZACÍ

Město Brno navíc v rámci projektu metodicky podporuje partnerské organizace při práci s dětmi a jejich rodiči. Projekt tyto partnerské organizace personálně posiluje a dodává jim potřebné pomůcky pro vzdělávání dětí v neformálních klubech.

SPOLUPRÁCE

V projektu byla vytvořena platforma propojující oblast vzdělávání s oblastí sociální s cílem navázání spolupráce rodin, mateřských škol, zástupců sociálních a zdravotních služeb, OSPOD, nestátních neziskových organizací, apod.

PODPORA RODIN S DĚTMI

Během realizace projektu se uskuteční celkem 15 setkání platformy k různým tématům podpory rodin s dětmi v předškolním věku.

JAK POZNÁME, ŽE TO FUNGUJE?

Personálně podpoříme přetížené předškolní vzdělávání, prohloubíme spolupráci mezi všemi účastníky a zlepšíme informovanost rodičů. Hranice mezi vyloučenou a běžnou lokalitou se stírá.

1. Zlepší se spolupráce mezi rodiči, odborem a neziskovými organizacemi. To povede k zvýšení informovanosti rodičů i předávání znalostí a zkušeností mezi aktéry. Projekt rovněž průběžně sbírá zpětnou vazbu a už v průběhu realizace projektu projevují zúčastněné strany velký zájem o navazující spolupráci.

2. Personální podpora je rovněž velkým přínosem, protože brněnské školky v současných kapacitách ocení každou pomocnou ruku. Z toho pak profituje vždy celá lokalita, ve které se snižuje počet poruch učení u některých dětí a hranice mezi vyloučenou a běžnou lokalitou se stírá.

Dokumenty
ke stažení

Zatím pro tento projekt nejsou žádné dokumenty. Koukněte sem později!

Přečtěte si
novinky a články

Stále
nevěříte?

Přečtěte si odpovědi
na nejčastější otázky!

Alt

Zatím pro tento projekt nejsou žádné otázky a odpovědi. Koukněte sem později!

Nestyďte se
napište nám

PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT!


Najdete nás na adrese:


Dominikánské nám. 3 , 601 67 Brno

Tel.: +420 778 888 325

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!