Vyhledávání

Vzdělávání

BRNO PODPORUJE VŠECHNY MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 • Komplexní podpora vzděávání

  Naše vzdělávací projekty chtějí právě takové školy kvalitní, otevřené, přátelské, které nebudou dělat rozdíly, ale podporovat dialog vztahy mezi dětmi, rodiči a institucí.
   
   

 • Souhra žáka, rodiny a školy

  Do vzdělávacích projektů je zapojeno všech 68 brněnských základních a 137 mateřských škol. Zaměřují se na prostupnost předškolního vzdělávání a prevenci neúspěšnosti na základních školách. Díky nim se zlepšuje spolupráce mezi školami, rodiči a ostatními institucemi.

 • Bez překážek ke vzdělávání

  Díky projektům nebudou třídní kolektivy čistě v režii často přetížených pedagogů. Společně s výukou ve třídě i přípravou na ni jim totiž nově pomáhají asistenti pedagoga. Všechny děti bez rozdílu díky tomu šanci se vzájemně ovlivňovat od raného dětství, poznávat se navzájem, vnímat, že odlišnost není překážkou k smysluplné spolupráci.

 • Předcházíme sociálně patologickým jevům

  Z podpory aktivit prevence školní neúspěšnosti a předčasných odchodů ze vzdělávání profituje vždy celá lokalita, ve které se zvyšuje vzdělanost jejích obyvatel. Dochází ke snižování sociálně patologických jevů a hranice mezi vyloučenou a běžnou lokalitou se stírá. A to je výhra pro nás všechny, kteří v Brně žijeme.

Přečtěte si
novinky a články

Projekty
této oblasti

ROVNÝ PŘÍSTUP K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁNÍ

Více

PREVENCE NEÚSPĚŠNOSTI NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Více