Vyhledávání

Statistiky se v této věci bohužel nevedou, můžeme však vycházet ze zkušeností pracovníků služby a jejich klientů a také z veřejně dostupných analýz, zpráv a strategií (např. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně pro další osoby ohrožené sociálním vyloučením (2016), Analýza drogové situace ve městě Brně a související doporučení pro městskou drogovou strategii (2017), Zpráva o zdraví obyvatel České republiky (2014), Analytický materiál – Registrační týden pro rodiny v bytové nouzi (2016), Zdravotní péče o bezdomovce v ČR (2007), Manuál o zdraví a zdravotní péči v sociálně vyloučených lokalitách (Pěničková, Janovská, Baltag, Hrubeš, Agentura pro sociální začleňování, 2017).

fa fa-volume-down