Vyhledávání

V principu by se o zdraví každý starat sám měl, ale praxe je jiná, jak o tom svědčí lékařské studie, mediální zprávy i zkušenosti přímo z terénu. Populace ČR vévodí žebříčkům ve výskytu kardiovaskulárních onemocnění a rakoviny tlustého střeva. Lékaři jako důvod nejčastěji zmiňují nedostatek prevence a iracionální jednání nemocných, a to napříč populací. Kvalita péče o zdraví významně souvisí se životním stylem a výší příjmu.

S ohledem na to, že sociálně vyloučení lidé většinou mají nízké vzdělání, náročné pracovní podmínky a nižší příjmy, patří mezi ohroženější část populace. Podpora prevence v tomto případě zároveň pro stát znamená nižší výdaje za léčbu nemocí.

fa fa-heart