Vyhledávání

Manželská a rodinná poradna je tradičně jednou ze základních služeb odborného sociálního poradenství. Je podpůrnou službou pro rodiny v tíživé a krizové situaci, jako jsou například vztahové problémy, špatné partnerské, rodinné a mezilidské vztahy, výchovné problémy. Zájem o službu je velký, čemuž nasvědčují i čekací lhůty v obdobných zařízeních, které jsou nyní 4 až 6 týdnů. V krizové situaci jsou přitom dva měsíce čekání opravdu neúnosné, za tuto dobu se mohou vztahy vyhrotit či zcela rozpadnout.

Mediace se čím dál častěji stává možným nástrojem řešení rodinných problémů. Její využívání rodinami ale mnohdy ztroskotá na finanční nedostupnosti. Mediační centrum umožňuje klientům řešit konfliktní situace v rodině za přispění nestranných mediátorů. Umožňuje znesvářeným stranám říci, co potřebují, a zároveň jim umožňuje slyšet co jim druhý říká, porozumět lépe situaci a najít cestu jak dál. Vzhledem k vývoji společnosti, zvyšujícím se procentům rozvodovosti a stále se zvyšující poptávce po těchto službách, je jistě na místě mít k dispozici podporu a mít ji tehdy, kdy ji opravdu potřebuji.

fa fa-plus-circle