Vyhledávání

Projekty Podpora stabilizace ohrožených rodin I. a Podpora stabilizace ohrožených rodin II., v rámci nichž vznikají zmíněné služby, jsou financovány 95 % z Operačního programu Zaměstnanost (EU) a 5 % z rozpočtu města Brna.

fa fa-money