Vyhledávání

Podpora stabilizace
ohrožených rodin

Alt

JAKÝ TO ŘEŠÍ PROBLÉM?

Projekt se snaží nastavit včasnou podporu ohroženým rodinám. Pomáhá rodičům k vytváření a udržení zdravého rodinného prostředí.

Cílem je stabilizovat rodinná prostředí, rozšířit nabídku a kapacitu bezplatných služeb pro rodiny.

Podpora rodinám

0

Naším prvořadým zájmem by mělo být dítě vyrůstající ve fungujícím prostředí. Město by proto mělo zajistit dostatek potřebné podpory rodinám.

Komplexní přístup

0

V různých fázích vývoje rodiny vznikají různé potřeby, a vždy bychom tedy měli nabídnout komplexní přístup. Práce s rodinou musí cílit na rodiče, zvýšení jejich samostatnosti, na jejich schopnost řešit konflikty, pečovat o děti a především směřovat rodiče k práci na stabilním rodinném prostředí.

Sociálně právní ochrana

0

Pracovníci Orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) i mnoha podpůrných služeb jsou dnes přetíženi. Práci OSPOD lidé navíc často vnímají pouze jako represi, nikoli jako instituci pro radu, pomoc či podporu.

PROČ TO ŘEŠIT?

Pracovnice a pracovníci Orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) jsou dnes v některých městských částech přetížení.

Lidé jejich práci navíc často vnímají jako represi, nikoli jako pomoc a podporu.

PRO KOHO JE TO URČENÉ?

Projekt je určený všem brněnským rodinám.

Rodiče a děti v nesnázích

Služby jsou určeny všem brněnským rodičům a dětem v nesnázích. Primárně nabízí své služby rodinám v evidenci OSPOD v městských částech Brno-střed, Brno-sever, Brno-Jih, Brno-Židenice a Brno-Královo Pole.

Další rodiny

Mohou je ale využívat také další rodiny, které potřebují pomoc, podporu, řeší problematické vztahy či konfliktní situace, s nimiž si nevědí rady.

JAK SE TO ŘEŠÍ?Deset rodinných asistentů je k dispozici, jakmile bude třeba zintenzivnit práci s konkrétní rodinou, nastavit režim dne, dohlédnout na školní docházku a zlepšit hospodaření domácnosti.

Projekt zavádí hned několik podpůrných služeb. Jednou z nich je tzv. rodinný asistent, který je k dispozici ihned, jakmile pracovníci OSPOD zjistí, že je třeba zintenzivnit práci s nějakou rodinou nebo rodina sama projeví zájem.

10 RODINNÝCH ASISTENTŮ

V projektu jich je celkem deset.Rodinný asistent pomáhá rodičům přímo v terénu s tím, co potřebují, a zároveň, co potřebuje OSPOD. Asistent je prostředníkem a naslouchá oběma stranám. Pomůže s vyřizováním na úřadech, hledáním bydlení, zabezpečit pravidelnou školní a předškolní docházku dětí, lépe zvládat hospodaření domácnosti apod. Po podobné službě byla dlouhodobě poptávka ze strany pracovníků OSPOD, kteří na intenzivnější práci s rodinou nemají prostor.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA

Dlouhodobější, hlubší, podporu a spolupráci nabízí sociálně aktivizační služba, např. nastavení režimu dne, chodu domácnosti, poradenství, asistence apod.

 

 

 

 

RODINNÉ KONFERENCE

Projekt dále nabízí pořádání tzv. rodinných konferencí. Na nich se setkajíčlenové rodiny a blízké osoby a společně hledají řešení problémů. Díky projektu navíc budujeme novou manželskou a rodinnou poradnu. Zkrátí se tedy čekací lhůty. V poradně kvalifikovaní psychologové pomáhají řešit vztahové problémy v rodinách a pracují s celkovým rodinným klimatem - nově také mimo poradnu, přímo v domácím prostředí rodiny.

MEDIAČNÍ CENTRUM

Další novinkou je bezplatná mediace díky novému mediačnímu centru. Nestranní mediátoři pomáhají vést konstruktivní rozhovor v neutrálním a bezpečném prostředí pro obě strany konfliktu. Pomáhají takto urovnávat vztahy uvnitř rodiny, vyjasnit si potřebné a vzájemně se slyšet.

MEDIACE

Mediace umožňuje i mimosoudní řešení konfliktů, především v oblasti rozvodů a rozchodů a nastavení péče o dítě. Nabízí pomoc při nastavování pravidel vzájemné komunikace po rozvodu.

ASISTENCE A EFEKTIVITA

V neposlední řadě náš projekt zajišťuje asistované setkávání rodiče s dětmi a asistované předávání dětí a pro zefektivnění spolupráce prorodinných intervenčních sítí na území statutárního města Brna vytvoříme platformu pravidelného setkávání odborníků.

JAK POZNÁME, ŽE TO FUNGUJE?

Všechny rodiny v krizi získají potřebnou bezplatnou podporu ve chvíli, kdy ji potřebují a nejméně stovkám z nich pomůžeme stabilizovat situaci.

1.Společným cílem všech uvedených služeb je nabídka včasné, komplexní a dostatečně intenzivní práce s rodinou za dosažení její stability. Rodiny v krizi budou mít k dispozici potřebnou bezplatnou podporu.

2. Naše projekty v oblasti podpory rodin by měly pomoci zlepšit a stabilizovat situaci více než třem stovkám brněnských rodin.

Přečtěte si
novinky a články

Stále
nevěříte?

Přečtěte si odpovědi
na nejčastější otázky!

Alt

Nestyďte se
napište nám

PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT!


Najdete nás na adrese:


Anenská 10, 601 67 Brno

Tel.: +420 777 489 875

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!