Vyhledávání

Neznamená. S aktivitou přichází brněnský magistrát, který bude spolupracovat se čtyřmi interkulturními pracovníky pro ukrajinsky a rusky, vietnamsky, rumunsky a arabsky hovořící menšiny. Cílem je zlepšit vzájemnou komunikaci a informovat cizince o jejich právech a povinnostech vůči městu a společnosti.

Interkulturní pracovník bude prostředníkem mezi všemi institucemi napříč nejrůznějšími životními situacemi a cizinci. Zároveň bude získávat od cizinců cenné informace, které budou mít přímý vliv na tvorbu ucelené strategie integrace cizinců, na níž spolupracuje město Brno s Jihomoravským krajem dle integrační politiky, kterou řídí stát.

fa fa-language