Vyhledávání

Z praxe i díky lingvistickým studiím víme, že dospělým, a především těm, jejichž mateřský jazyk je neslovanský, trvá obvykle minimálně 6 – 7 let, než český jazyk zvládnou na běžné komunikační úrovni.

Již v této době však musejí přicházet do styku s úřady i dalšími institucemi, jako jsou zdravotnická, vzdělávací a další zařízení ve městě. Zaměstnanci těchto institucí přitom často neovládají jiný jazyk než češtinu a pro komunikaci s cizinci mají minimální podporu. Cizinci proto shánějí tlumočníky mezi svými známými. Důsledkem jsou častá nedorozumění, neschopnost cizinců svým povinnostem a právům porozumět a své povinnosti plnit. Vzniká mezi nimi mnoho mýtů a dezinformací o životě v české společnosti, což podporuje závislost na zprostředkovatelských sítích, které cizince na úřadech zastupují a na segregaci cizinců se podílejí tím, že samy šíří dezinformace. Dalším problémem je uzavírání se do komunit, kdy cizinci nejsou ani po 7 až 10 letech života schopni se v českém prostředí zorientovat. Tomu všemu se interkulturní pracovníci budou snažit předcházet.

fa fa-question