Vyhledávání

Interkulturní práce je v zahraničí etablovaná disciplína. Začala se formovat v 90. letech minulého století jako reakce na dosavadní situaci v zemích, které měly dlouhodobou zkušenost s migrací a neřešenou integrací. Přístup “Integruj se sám,” který některé západní země do té doby praktikovaly, vedl k problémům a vzniku vyloučených lokalit, kterým čelí dodnes.

Zavedení interkulturních pracovníků v Brně je vedeno snahou předejít případným budoucím problémům. Pracovníci, kteří budou mít přehled o jednotlivých komunitách a jejich problémech a potřebách, ulehčí práci nejen samotným cizincům, ale také všem zástupcům institucí, se kterými cizinci přicházejí do styku.

fa fa-hand-rock-o