Vyhledávání

Ani pokud zde cizinec pracuje a nezískal zatím trvalý pobyt, nemá zpravidla právo na sociální dávky. Má však povinnost platit sociální a zdravotní pojištění. Právo na sociální dávky vzniká po udělení trvalého pobytu, tedy po pěti a více letech pobytu na území ČR.

fa fa-money