Vyhledávání

Integrace
cizinců

Alt

JAKÝ TO ŘEŠÍ PROBLÉM?

Aby se cizinci mohli rychleji a bez větších problémů integrovat, potřebují v začátcích pomoc. Díky interkulturním pracovníkům dokáží pochopit i respektovat pravidla a zvyky a stát se tak rychleji součástí naší společnosti.

Máme jednotnou a v zahraničí ověřenou strategii, která cizincům přiblíží veřejné instituce a pomůže jim, aby se rychle a úspěšně zapojili do společnosti.

Moderní Brno

0

Brno je v médiích i ve světě vnímáno jako moderní, bezpečné, otevřené, kulturní, sportovní, vzdělané a pestré město. Dlouhodobě tu žije asi 30 tisíc cizinců ze 148 zemí světa a jejich počet každoročně narůstá.

 

Cizinci

0

Cizinci pro město i region představují novou pracovní sílu napříč obory a celkově činí město světovějším, zajímavějším. Mohou být však také vnímáni jako příčina nedorozumění a nežádoucích společenských jevů. Brno proto prosazuje ve spolupráci s Jihomoravským krajem jednotnou strategii, která nastaví čitelnou integrační politiku.

Nekonfliktní soužití

0

Migrační politiku řídí stát, ale města mají povinnost hledat způsoby, jak aktivně napomáhat k bezpečnému, nekonfliktnímu soužití, odstraňovat překážky a naopak vybízet k tvorbě společných hodnot a podílet se na kvalitě života všech jeho obyvatel.

PROČ TO ŘEŠIT?

Interkulturní pracovníci zefektivňují integraci cizinců a úspěšně přechází případným problémům v soužití.

Město Brno se inspirovalo praxí těch evropských metropolí, kterým se úspěšně daří cizince integrovat. Díky jejich letitým zkušenostem se tak může vyhnout řadě negativních jevů a předejít případným problémům.

Zásadní je už první kontakt s cizinci po jejich příchodu do města. Představte si, že se sami v cizině snažíte vyřídit doklady, hledáte si práci, chcete podnikat, dát děti do školky nebo se dostanete do nemocnice. Neznáte přitom dostatečně dobře místní jazyk ani zvyklosti. Hrozí, že i tyto běžné situace dopadnou v lepším případě nedorozuměním, v horším případě mohou mít špatné zkušenosti s úřady a institucemi fatální dopad.

Brno proto jako první město v České republice uvedlo do praxe “interkulturní pracovníky”, kteří v těchto i mnoha jiných situacích mohou cizincům i zástupcům institucí pomoci. Snaha předejít nedorozumění na obou stranách se mnohonásobně vyplatí. Cizinci budou díky pomoci interkulturních pracovníků po velmi krátké době schopni samostatně fungovat ve všech oblastech života. Nebudou tak vznikat uzavřené komunity ani sociálně vyloučené lokality.

Interkulturní pracovníci navíc na základě svých zkušeností a dobré znalosti komunit cizinců pomohou nastavit strategii, podle které může město nadále postupovat. Pomohou nastavit systémové nástroje, podpoří terénní práci a prohloubí znalost jednotlivých cizineckých komunit.

PRO KOHO JE TO URČENÉ?

Interkulturní pracovníci pomáhají nejen samotným cizincům, ale i zaměstnancům veřejných institucí ve vzájemné komunikaci.

Interkulturní pracovníci

Projekt slouží všem obyvatelům Brna, kteří se cítí být ohroženi na své bezpečnosti, či jsou vystavováni porušování zákona nebo jeho následkům.

Komunikace na obou stranách

Důraz je kladen na rychlost, bezpečnost i účinnost komunikace na obou stranách a také na to, aby byli cizinci schopni co nejrychleji fungovat bez této pomoci, aktivně se zapojili do společnosti a nezůstali na jejím okraji, což by mohlo ohrozit prosperitu i bezpečnost města.

JAK TO KONKRÉTNĚ FUNGUJE?Interkulturní pracovník je jazykovým a kulturním tlumočníkem, jehož práce je přínosná pro cizince, úřady i celou společnost.

INTERKULTURNÍ PRACOVNÍCI

Úkolem interkulturních pracovníků je být jazykovým i kulturním tlumočníkem. Zajišťují bezpečný kontakt na obou stranách: na straně zástupců institucí (úřadů, škol, zdravotnických zařízení apod.) i na straně cizinců.

 

 

POMOC CIZINCŮM

Pracovníci budou cizincům pomáhat při seznamování s novým kulturním prostředím, napojovat je na služby, které jim pomohou se integrovat (jako jsou kurzy českého jazyka) a informovat je o jejich právech i povinnostech, které život v novém městě přináší. Interkulturní pracovníci zároveň městu navrhují nové možnosti v opatřeních integrace. Jsou nejblíže skupinám cizinců i jednotlivcům, mají přehled o tom, co se děje a co je potřeba. Případné problémy proto mohou zachytit už v počátku.

BĚŽNÁ PRAXE

To je běžná praxe v řadě světových měst. V britském Leedsu například funguje interkulturní pracovník i pro česky hovořící obyvatele. V Brně prozatím pracují čtyři pracovníci, zaměření na nejpočetnější skupiny cizinců, tedy na lidi hovořící ukrajinsky a rusky, vietnamsky, arabsky a rumunsky. Při výběru jazyků se vycházelo ze statistik ministerstva vnitra o počtu cizinců, kteří v Brně žijí a mohou být ohroženi vyloučením ze společnosti.

JAK POZNÁME, ŽE TO FUNGUJE?

Dialog mezi institucemi a cizinci bude snadnější a Brno bude nadále pestrým městem skvělých sousedů, které inspiruje ostatní města.

1. Doposud se cizinci zapojovali do české společnosti a brněnského prostředí sami. Byl to často mnohaletý, komplikovaný a ne vždy úspěšný proces.

2. S nárůstem počtu cizinců je potřeba uplatňovat účinnější a systematičtější řešení, které ulehčí integraci cizincům i zaměstnancům brněnských institucí.

3. Obyvatelé Brna poznají, že tento proces funguje, pokud Brno bude i nadále bezpečným, kulturně i národnostně pestrým městem, zkrátka skvělým místem pro život pro nás i naše děti. Zároveň bude díky nově nabytým zkušenostem strategie integrace cizinců průběžně doplňovat a vylepšovat, aby mohla inspirovat i další česká města.

Přečtěte si
novinky a články

Stále
nevěříte?

Přečtěte si odpovědi
na nejčastější otázky!

Alt

Nestyďte se
napište nám

PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT!


Najdete nás na adrese:


Anenská 10, 601 67 Brno

Tel.: +420 542 173 808

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!