Vyhledávání

V projektu Housing First se jedná o poskytování pronájmu sociálních bytů s podporou. Nájemníkům je zajištěna podpora v podobě intenzivní spolupráce se sociálními pracovníky. Ti nabízejí svým klientům především poradenské služby, doprovody a nácviky dovedností spojené s bydlením. Pomáhají klientům řešit také případné problémy, které by mohly vyvstat v rámci adaptace na novou životní etapu a nové prostředí.

Lidé zapojení do projektu uzavírají běžnou nájemní smlouvu, která obsahuje stejná práva a povinnosti pro každého z nájemníků. Mezi povinnosti patří i platba nájemného a služeb spojených s užíváním bytu. Podmínky projektu dále určují nájemníkům být dobrým sousedem, tedy nerušit a jinak neobtěžovat sousedy. Porušení podmínek nájemní smlouvy, nadměrné opotřebení bytu nebo opakující se stížnosti vedou k neprodloužení nájemního vztahu.

Díky spolupráci se sociálními pracovníky se však daří problémům předcházet nebo je řešit už v zárodku.

fa fa-bomb