Vyhledávání

28 Led 2019 11:13

21. květen 2015

BM květen 2015/str. 12-13 (OSP MMB) – Systém sociální péče představuje složitý celek, v němž se lidé, kteří se jí přímo nezabývají, poměrně obtížně orientují. Většinou se občané začnou o sociální péči zajímat, až když potřebují pomoc oni sami nebo jejich blízcí. Pak vyvstává otázka, na koho a kam se obrátit o radu a pomoc.

Kam se mohou lidé obrátit v krizové situaci

Sociální pomoc lidem v krizových situacích je poskytována formou sociálních dávek a sociálních služeb.

Mezi sociální dávky patří dávky hmotné nouze, dávky pro zdravotně postižené či dávky státní sociální podpory; jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Od roku 2012 je vyřizují pobočky Úřadu práce České republiky.

Obce a města podporují a plánují sociální služby pro své občany a pomáhají jim prostřednictvím sociální práce. Ta spočívá především v poradenství, sociální depistáži (vyhledávání jednotlivců či skupin ohrožených sociálním vyloučením nebo jinou nepříznivou sociální událostí), v práci s klientem v jeho přirozeném prostředí a pomoci při řešení krizových situací včetně zprostředkování kontaktu s příslušnými institucemi.

Sociální služby jsou činnosti, jež zajišťují pomoc a podporu lidem, kteří se potýkají s nejrůznějšími problémy vinou dlouhodobého nepříznivého stavu, zdravotního postižení či krizové sociální situace a kteří je nejsou schopni řešit bez pomoci druhých.

Příčiny těchto situací jsou různé, proto existuje mnoho typů sociálních služeb, jež občanům poskytují městské, popřípadě krajské a státní organizace, nevládní neziskové organizace či soukromé subjekty.

Podle zákona o sociálních službách existuje 33 druhů služeb, z nichž v Brně jsou kromě tísňové péče poskytovány všechny. Téměř polovina služeb registrovaných v Jihomoravském kraji je poskytována právě v Brně.

Sociální služby jsou na rozdíl od sociálních dávek financovány z více zdrojů – z veřejných rozpočtů obcí, kraje a státu, příjmů od klientů a zdravotních pojišťoven, z vlastních zdrojů, evropských dotací či z případných darů.

Kompletní obsah dvoustrany najdete zde https://brno.cz/fileadmin/user_upload/brnensky_metropolitan/BM_1505.pdf

Zdroj:

https://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/socialni-sluzby-v-brne-nabizi-pomoc-mnoha-skupinam-obyvatel/

Oblast: Rodina a zdraví
Projekt: ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PODPORA SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM OSOBÁM
Blog category: Tiskové zprávy