Vyhledávání

27 Led 2019 11:16

24. leden 2017

Brno je městem s druhým největším počtem cizinců v České republice, například díky pracovním příležitostem, které tu nabízí mezinárodní firmy. Národní koncepce integrace cizinců zdůrazňuje, že klíčovým předpokladem pro bezkonfliktní soužití je aktivní působení samosprávy. Pomocí odborné studie bude město Brno schopné vytvořit Koncepci integrace cizinců města Brna.

„Využijeme metodu analýzy sociálních sítí, které mají v integraci cizinců větší vliv než formální organizační struktura. Vzniklé sociální sítě často vedou k tomu, že se vytváří paralelní svět, který sociální práce neumí ani poznat, ani oslovit. Někdy mohou vést i k cílenému oddělování cizinců od informací o jejich právech a povinnostech, z čehož profitují různí zprostředkovatelé nebo podvodníci. V důsledku pak vychází naprázdno i samotná integrační opatření,“ uvedl k připravované odborné studii náměstek primátora pro sociálně-kulturní oblast Matěj Hollan.

Analyzovat se budou tři až čtyři největší komunity cizinců v Brně (mezi ty patří např. Vietnamci) a jedna až dvě menší komunity. Výběr komunit bude proveden na základě údajů Českého statistického úřadu a potřebnosti ze strany magistrátu, Městské policie Brno, Policie ČR a neziskových organizací.

Získané informace budou využívány nejen pro účely tvorby integračních opatření jako např. šíření informací, vhodné formy spolupráce s jednotlivými komunitami nebo řešení problémových témat, ale také pro účely bezpečnostních složek na území města Brna.

Připravovaná analýza navazuje a je provázána s dalším projektem města , kdy vznikne tým pracovníků s jazykovými znalostmi, který by asistoval veřejným institucím ve styku s cizinci.

Náklady na realizaci budou financovány z 90 % pomocí dotace Ministerstva vnitra ČR. Partnerem projektu je společnost SocioFactor, s. r. o., která pro město provede analýzu. Do projektu se dále zapojí spolek studentů Masarykovy univerzity Be International, který se zaměřuje mimo jiné na komunitní práci.

Zdroj:

https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/odborna-studie-pomuze-ve-spolupraci-s-komunitami-zijicimi-v-brne/

Oblast: Integrace cizinců
Projekt: STRATEGIE INTEGRACE CIZINCŮ A INTERKULTURNÍ PRACOVNÍCI
Blog category: Tiskové zprávy