Vyhledávání

28 Led 2019 11:08

17. květen 2018

Město nadále intenzivně řeší situaci dalších rodin, které se musejí vystěhovat z ubytovny na ulici Šámalova. Prvních 8 rodin získalo dočasné ubytování v prostorech bývalé LDN na Červeném kopci. Pro ostatní se připravuje dočasné nouzové přístřeší v nevyužívaném objektu na Železniční ulici. Stejně jako na Červeném kopci zde rodiny získají ubytování maximálně na 4 měsíce. Polovinu ze zbývajících nájemníků na Šámalově tvoří děti.

„Rodinám, které se musejí vystěhovat z ubytovny na ulici Šámalova, chce město pomoci najít adekvátní ubytování. Do té doby, maximálně do začátku září, budou ubytovány v bývalé LDN na Červeném kopci a také v budově na Železniční ulici. Stejně jako na Červeném kopci budou i na Železniční připravena potřebná preventivní opatření, jako je například intenzivní sociální práce s rodinami nebo denní přítomnost Asistentů prevence kriminality,“ komentoval zastupitel města Brna Martin Freund.

V okolí také bude zajištěn zvýšený počet kontrol Městské policie Brno. Ta pravidelně monitoruje i situaci na Červeném kopci. Za posledních 10 dní zde provedla 130 kontrol. Dle jejích informací však za celou dobu nebylo nutné řešit žádný konflikt.

U vystěhování rodin z ubytovny na ulici Šámalova jde o mimořádnou situaci, která v Brně dosud nenastala. Jedná se sice o soukromoprávní vztah mezi dvěma subjekty občanského práva, ale v tomto konkrétním případě předchází vedení města situaci, kdy by se rodiny s dětmi ocitly bez střechy nad hlavou. Orgány péče o dítě jsou povinny poskytnout pomoc a přijmout nezbytná opatření na ochranu dítěte (v případě Šámalovy jde převážně o velmi malé děti ve věku od 1 měsíce). Celkem žilo na ubytovně Šámalova 44 dětí, z nichž je 20 ve věku do 5 let a dalších 17 ve věku od 5 do 15 let.

„Rok nevyužívaný objekt na Železniční byl uklizen, v nezbytně nutné míře opraven a uveden do provozu. A to s minimálními možnými náklady. Jeho stavebně-technický stav však není dobrý a nemůže pro tyto služby fungovat dlouhodobě. Pro účely nouzového přístřeší bude tedy fungovat pouze po dobu čtyř měsíců,“ doplnil radní pro majetkovou oblast Marek Janíček.

„Předpokládáme, že by se zbytek rodin z ubytovny na Šámalově ulici mohl přestěhovat do objektu na Železniční ulici ke konci tohoto týdne,“ doplnil Martin Freund.

Sociální pracovníci budou intenzivně řešit tuto krizovou situaci s každou rodinou individuálně. Možnosti řešení výše zmiňované problematiky jsou následující:

● ubytování v uvolněných bytech prostupného bydlení (Francouzská 42)

● spuštění sociálně nájemní agentury pro zajištění nájmů v soukromém bytovém fondu

● spolupráce s neziskovými organizacemi provozujícími sociální bydlení a sociální byty s komplexní podporou města

● v případě rozdělení rodin lze využít zařízení sociálních služeb – domov pro matky s dětmi (Heyrovského) a azylové domy (Podnásepní, Křenová)

Doplňující informace

Magistrát města Brna vstoupil do jednání s pronajímatelem, později s vlastníkem nemovitosti v situaci, kdy bylo oznámeno definitivní uzavření nemovitosti. Nájemníkům byla dána lhůta 5 dnů na vystěhování. Cílem jednání bylo varovat před protiprávním jednáním spočívajícím v avizovaném vypnutí elektrické energie a násilném vystěhování nájemníků.

Magistrát města Brna se snažil komunikací s vlastníkem nemovitosti udržet nájemníky v objektu co nejdéle, z důvodu nalezení náhradního ubytování. Jedním z projednávaných návrhů bylo převzetí ubytovny Šámalova a provozování po nezbytně dlouhou dobu. To však kvůli právní a stavebně-technické situaci na ubytovně nebylo možné.

Zdroj:

https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/mesto-pripravuje-docasne-nouzove-pristresi-pro-zbytek-rodin-z-ubytovny-samalova/

Oblast: Bydlení
Blog category: Tiskové zprávy