Vyhledávání

27 Led 2019 11:39

26. září 2017

Statutární město Brno i nadále pokračuje v úspěšném žádání o dotace z operačních a národních programů. Od ledna 2017 bylo schváleno celkem 22 žádosti o dotaci z operačních programů a 2 žádosti o dotaci z národních programů. Celkové očekávané náklady schválených žádostí dosahují 422,6 mil. Kč a přidělená dotace činí 306,5 mil. Kč.

„Dotace jsme v uplynulých měsících získali například pro stavbu nových mateřských školek v Jehnicích, Žebětíně a v Žabovřeskách, na rekonstrukci kina Art či vybudování lapidária na Špilberku. V čerpání hodláme pokračovat i nadále, dnes jsme například v radě schvalovali smlouvy s dopravním podnikem, který bude žadatelem dotací na tramvajovou trať do Líšně a prodloužení trolejbusové trati na Novolíšeňskou, které patří mezi strategické projekty města Brna,“ uvedl náměstek brněnského primátora Richard Mrázek odpovědný za investice a majetek.

PŘEHLED SCHVÁLENÝCH ŽÁDOSTÍ V JEDNOTLIVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMECH V ROCE 2017

Operační program Životní prostředí

V letošním roce bylo v Operačním programu Životní prostředí schváleno osm projektů s celkovými náklady 87,9 mil. Kč, které získaly dotaci 12,4 mil. Kč. Kromě jednoho projektu zaměřeného na zkvalitnění městské zeleně se jednalo o projekty snižující energetickou náročnost veřejných budov města.

Název projektu

Předpokládané náklady (Kč)

Požadovaná dotace (Kč)

Přidělená dotace (Kč)

Specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno – Žabovřesky, část B

1 092 203

581 943

478 489

Specifický cíl 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice

14 369 269

1 158 793

1 158 793

Zateplení SDH Obřany

1 830 947

600 067

600 235

Zateplení DS Koniklecová

22 770 013

3 802 040

3 802 207

Zateplení budovy Hapalova 22

5 204 100

1 056 704

1 046 249

Zateplení budovy Hapalova 20

4 493 142

947 216

938 095

Rekonstrukce pobočky KJM Vondrákova 15

26 489 010

2 778 842

2 387 739

Kino Art – stavební úpravy budovy

11 639 837

1 960 805

1 960 805

Integrovaný regionální operační program

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byly v letošním roce schváleny dotace ve výši 172,5 mil. Kč osmi projektům s celkovými náklady ve výši 200 mil. Kč. Projekty jsou zaměřeny velice široce na dopravu, sociální bydlení, školství, kulturu, snižování energetické náročnosti bydlení i územní studie.

Název projektu

Předpokládané náklady (Kč)

Požadovaná dotace (Kč)

Přidělená dotace (Kč)

Specifický cíl 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Modernizace radiové sítě a informačního systému MHD

10 844 785

9 705 857

9 705 857

Specifický cíl 2.1 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 2. skupina

4 605 230

4 144 707

4 144 707

Specifický cíl 2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno - Žebětín

17 766 035

15 798 632

14 947 392

Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 – 2. etapa

9 873 199

8 885 879

8 885 879

Přístavba mateřské školy v MČ Brno-Jehnice*

34 453 277

29 605 556

29 605 556

Specifický cíl 2.5 - Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Zateplení bytového domu Konopiska 33, Brno-Bosonohy

7 355 393

1 982 547

1 729 915

Specifický cíl 3.1 - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk

112 930 373

101 637 336

101 637 336

Specifický cíl 3.3 - Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Územní studie na veřejná prostranství

2 219 140

1 779 426

1 779 426

* – Projekt byl již ukončen, jedná se o skutečné náklady a proplacenou dotaci.

Operační program Doprava

Název projektu

Předpokládané náklady (Kč)

Požadovaná dotace (Kč)

Přidělená dotace (Kč)

Specifický cíl 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu

Řízení dopravy a sběr dopravních dat

46 430 093

39 465 579

39 465 580

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu

Předpokládané náklady (Kč)

Požadovaná dotace (Kč)

Přidělená dotace (Kč)

Prioritní osa 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

49 993 568

47 493 889

47 493 889

Operační program Zaměstnanost

V letošním roce získaly dotaci ve výši 33,1 mil. Kč čtyři projekty s celkovými náklady 34,9 mil. Kč. Projekty se zaměřují na sociální začleňování vyloučených obyvatel nebo obyvatel sociálním vyloučením ohrožených v oblasti sociálního bydlení, sociálních služeb, kriminality.

Název projektu

Předpokládané náklady (Kč)

Požadovaná dotace (Kč)

Přidělená dotace (Kč)

Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně

14 895 012

14 150 261

14 150 261

Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně

3 084 850

2 930 608

2 930 608

Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně

8 159 125

7 751 169

7 751 169

Asistenti prevence kriminality

8 750 375

8 312 856

8 312 856

PŘEHLED SCHVÁLENÝCH ŽÁDOSTÍ V NÁRODNÍCH PROGRAMECH V ROCE 2017

Stávající operační programy nepokrývají veškeré oblasti, v nichž by žadatelé rádi realizovali konkrétní projekty. Proto ministerstva vyhlašují výzvy i z národních programů, z nichž město také žádá o dotace.

Národní program Životní prostředí (vyhlašuje Státní fond životního prostředí)

Název projektu

Předpokládané náklady (Kč)

Požadovaná dotace (Kč)

Přidělená dotace (Kč)

Specifický cíl 5.2 - Udržitelná městská doprava a mobilita

Osobní vozidla pro Magistrát města Brna

1 664 290

170 000

170 000

Podpora revitalizace území (vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj)

Název projektu

Předpokládané náklady (Kč)

Požadovaná dotace (Kč)

Přidělená dotace (Kč)

Podprogram - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Demolice bytového domu Dukelská 217 v k.ú Husovice

1 719 272

1 375 418

1 375 417

Zdroj:

https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/mesto-brno-pokracuje-i-nadale-v-uspesnem-zadani-o-dotace-1/

 

 

Oblast: Bydlení
Projekt: PILOTNÍ TESTOVÁNÍ KONCEPCE SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ
Blog category: Tiskové zprávy