Vyhledávání

28 Led 2019 12:44

12. duben 2018

(ral) – Program Rapid Re-Housing na ukončování bezdomovectví rodin a další projekty sociálního začleňování dnes město představilo zástupkyni Evropské komise Judit Torokne Rosze. Ta považuje brněnskou sociální politiku za podnětnou a přislíbila jí podporu Evropské komise.

Brno dnes hostilo Judit Torokne Roszu, vedoucí oddělení Generálního ředitelství pro zaměstnanost, které funguje při Evropské komisi. Cílem její cesty bylo načerpat zkušenosti ze zdejšího přístupu k sociálnímu vyloučení. Během dne se seznámila s brněnskými projekty ukončování bezdomovectví, navštívila také středisko DROM nebo základní školu na Merhautově. Měla tak možnost setkat se nejen s politikou magistrátu, ale i dalších institucí. „Velmi oceňuji váš přístup i práci všech zaměstnanců magistrátu, vládní Agentury pro sociální začleňování a neziskového sektoru. Setkání bylo i pro mě podnětné a držím palce, aby tato politika byla v Brně uplatňována i nadále. Za sebe mohu deklarovat, že se budu zasazovat, aby Evropská komise podporovala takové aktivity i nadále, protože se jedná o velmi efektivní využití veřejných prostředků,“ uvedla Torokne Rosza.

Brněnský přístup k sociálním otázkám vyvolává v Evropě zájem opakovaně. Loni na podzim například město obdrželo hlavní cenu za projekt Rapid Re-Housing od Evropské federace národních organizací pracujících s lidmi bez domova. „Ukazuje se, že náš přístup je zajímavý i v mezinárodním kontextu. Rádi se o naše zkušenosti podělíme s ostatními, stejně jako se i my naopak rádi inspirujeme v zahraničí. Věřím, že naše řešení bude vzorem i pro vládu a sněmovnu, která na základě něho navrhne zákon o sociálním bydlení tak, aby skutečně pomáhal," dodal náměstek primátora pro sociální oblast Matěj Hollan.

Akci zorganizovala vládní Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Magistrátem města Brna.

Zdroj:

https://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/inspirativni-a-efektivni-brnenske-socialni-projekty-ocenila-zastupkyne-evropske-komise/

Oblast: Bydlení
Projekt: RAPID RE-HOUSING
Blog category: Tiskové zprávy