Vyhledávání

28 Led 2019 11:10

2. květen 2018

Město intenzivně řeší situaci rodin, které mají být vystěhovány z ubytovny na ulici Šámalova. Jde o bezprecedentní situaci, která v Brně dosud nenastala. Jedná se o soukromoprávní vztah mezi dvěma subjekty občanského práva, ale v tomto konkrétním případě předchází vedení města situaci, kdy by se rodiny s dětmi ocitly bez střechy nad hlavou. Orgány péče o dítě jsou povinny poskytnout pomoc a přijmout nezbytná opatření na ochranu dítěte (v případě Šámalovy jde převážně o velmi malé děti ve věku od 1 měsíce). Celkem žije na ubytovně Šámalova 44 dětí, z nichž je 20 ve věku do 5 let a dalších 17 ve věku od 5 do 15 let.

Umístění 8 rodin do prostor bývalé LDN na Červeném kopci je krizové řešení na dobu tří měsíců, s možností prodloužení nájemní smlouvy o jeden měsíc. Do té doby bude dotčeným rodinám pomoženo v zajištění ubytování.

Město má k dispozici seznam dotčených rodin. Všechny až na jednu výjimku mají trvalý pobyt v Brně. Jedna rodina je z Vyškovska, ale dlouhá léta pobývá v Brně. Sociální pracovníci intenzivně řeší s každou rodinou situaci individuálně. V současné chvíli však není možné z důvodu časové tísně vyřešit situaci jiným způsobem.

Magistrát města Brna vstoupil do jednání s pronajímatelem, později s vlastníkem nemovitosti v situaci, kdy bylo oznámeno definitivní uzavření nemovitosti. Nájemníkům byla dána lhůta 5 dnů na vystěhování. Cílem jednání bylo varovat před protiprávním jednáním spočívajícím v avizovaném vypnutí elektrické energie a násilném vystěhování nájemníků.

Magistrát města Brna se snažil komunikací s vlastníkem nemovitosti udržet nájemníky v objektu co nejdéle, z důvodu nalezení náhradního ubytování. Jedním z projednávaných návrhů bylo převzetí ubytovny Šámalova a provozování po nezbytně dlouhou dobu. To však kvůli právní a stavebně-technické situaci na ubytovně nebylo možné.

K vypnutí el. energie v ubytovně Šámalova přesto došlo, ale díky vyjednávání města byla dodávka elektřiny znovu obnovena.

Na Červeném kopci jsou připravena i potřebná preventivní opatření:

● intenzivní sociální práce – sociální pracovníci města budou denně komunikovat s dotčenými rodinami ve snaze nalézt co nejrychleji náhradní ubytování

● přítomnost Asistentů prevence kriminality denně v časech 9:00–21:00

Hasičský záchranný sbor JMK ani Krajská hygienická stanice nemají proti nouzovému řešení na Červeném kopci výhrady. Městská policie je se situací obeznámena a bude provádět monitorování lokality ve zvýšené frekvenci.

Možnosti řešení výše zmiňované problematiky:

● využití komerční ubytovny, bytů pro přechodný pobyt či azylových domů v Brně a okolí

● uvolněné byty prostupného bydlení (Francouzská 42)

● spuštění sociálně nájemní agentury pro zajištění nájmů v soukromém bytovém fondu

Příprava objektů na Červeném kopci probíhá za využití stávajícího materiálního vybavení města a jeho příspěvkových organizací (starý kancelářský nábytek, postele) nebo nábytkové banky (matrace).

Zdroj:

https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/fakta-o-zajisteni-nouzoveho-pristresi-pro-rodiny-z-ubytovny-samalova/

Oblast: Bydlení
Blog category: Tiskové zprávy