Vyhledávání

28 Led 2019 11:04

14. červen 2017

Rada města Brna na včerejším zasedání doporučila zastupitelům schválit několik projektů obsažených ve Strategickém plánu sociálního začleňování. Červnové zastupitelstvo tak bude, co se týče sociální oblasti v Brně, jedním z nejdůležitějších nejen v rámci tohoto volebního období, ale za poslední čtvrtstoletí.  Všechny projekty vznikaly za velkého přispění vládní Agentury pro sociální začleňování.

„Projekty si kladou za cíl vyřešit jedny z nejpalčivějších sociálních problémů Brna. Jejich schválení se tak pozitivně projeví na životech prakticky všech Brňanů,“ vysvětluje důsledky náměstek primátora pro sociální oblast Matěj Hollan. „Například budeme předcházet odebraní dětí z rodin, více dětí přestane žít v plesnivých kobkách za nehorázné peníze a stovky lidí zvýší svou šanci na získání práce. Kromě lidské stránky je tu tedy i nezanedbatelná finanční úleva pro stát,“ dodává Hollan.

Předkládané projekty se zaměřují na tři oblasti, které chtějí řešit různými způsoby: bydlení, zaměstnanost a rodina. Všechny projekty budou průběžně vyhodnocovány a podle potřeby upravovány, aby přinášely co nejlepší výsledky. Magistrát města Brna tak bude moct pružně reagovat na případný vývoj legislativy. Zároveň povedou ke zkvalitňování práce zaměstnanců magistrátu a ke zlepšování v dostupnosti a poskytované kvalitě sociálních nebo zdravotních služeb občanům města Brna.

„Všechny projekty jsou navrženy tak, aby klienti zvládli své problémy vyřešit sami. Bude-li potřeba pomoc od instituce, stane se tak rychle a efektivně, aby byl účinek dlouhodobý a klienti se na úřady dále nespoléhali. Vše je tvořeno na principu záchranné sítě, která má člověka uchránit před pádem na úplné dno a pomoct mu postavit se opět na vlastní nohy,“ říká o základní myšlence projektů zastupitel pro sociální začleňování Martin Freund.

„Město nechce vychovávat, vodit za ručičku. Nemůže ale také přehlížet stovky a tisíce lidí v nouzi. Ti totiž nezmizí, budou tu stále, stejně jako jejich děti. Z nich pak těžko vyrostou běžní občané, naopak zde může vzniknout ztracená generace, která je závislá na státu a přitom naprosto vyloučená ze společnosti. Brněnské projekty způsobí jednu obrovskou věc – ti lidé se osamostatní, stabilizují své životy a z jejich dětí něco bude,“ dodává Freund.

Na projekty bude město Brno čerpat finance z fondů Evropské unie, v následujících letech to bude zhruba 100 miliónů korun.  „Vzhledem k tomu, že, řešení sociálních problémů bude probíhat koordinovaně, budou finanční prostředky využity účelně,“ uzavírá náměstek Hollan. Do srpna 2017 pak plánují své projekty týkající se řešení domácího násilí, závislostí nebo zadlužených osob předložit i desítky dalších institucí zapojených do Strategického plánu sociálního začleňování.

Bydlení – Komplexní podpora bydlení na území města Brna

Projekt reaguje na vysoký počet brněnských domácností v bytové nouzi, které jsou dlouhodobě ohrožené sociálním vyloučením. V Brně je přes 400 rodin, včetně malých dětí, nuceno živořit v otřesných podmínkách, což se negativně podepisuje na jejich zdravotním stavu nebo na školních výsledcích dětí.

Dojde proto k vytvoření tzv. Sociální nájemní agentury na úrovni města. Ta by měla poskytnout podporu domácnostem, aby si udržely bydlení v soukromých pronajatých bytech, a to vytvořením garančního fondu. Město zároveň bude moct pružněji a efektivněji reagovat na krizové situace, jako byly například kauzy ubytoven Dolfin nebo na ulici Markéty Kuncové. Program se v rámci sociální práce inspiruje osvědčenými a úspěšnými metodami Housing First.

Současně budou podpořeni lidé prostřednictvím komplexní sociální práce zaměřené na oblast bydlení a dluhové problematiky, čímž bude dosaženo vyšší kvality bydlení podpořených domácností, a také lepších sousedských vztahů díky práci mediátora. Projekt je koncipován na tři roku, od ledna 2018 do prosince 2020. Předpokládaný rozpočet činí 12 miliónů korun, z čehož kofinancování města činí 600 tisíc.

Zaměstnanost – Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna

V Brně je k letošnímu dubnu evidováno 7 621 dlouhodobě nezaměstnaných. Tyto osoby mají z mnoha důvodů ztížený vstup na trh práce. Je potřeba je aktivizovat a motivovat. Cílem projektu města je vytvořit systém prostupného zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných prostřednictvím pracovního poradenství, skupinových vzdělávacích aktivit a zejména tréninkových pracovních míst. Městské firmy a příspěvkové organizace poskytnou přibližně 50 takových pozic v administrativě, úklidu, údržbě apod. Získané zkušenosti může člověk využít při pozdější rekvalifikaci a zvýšit tak svou šanci na nalezení nové práce, s čímž mu město dále pomůže.

Do projektu během tří let vstoupí minimálně 400 dlouhodobě nezaměstnaných osob, z čehož minimálně 150 osob úspěšně projde vzdělávacími aktivitami a 100 osob úspěšně absolvuje tréninkové pracovní místo. Dále bude vytvořena lokální síť zaměstnanosti, kdy dojde k propojení důležitých aktérů na trhu práce – samosprávy, Úřadu práce, Krajské hospodářské komory, místních zaměstnavatelů atd. Rozpočet projektu činí 14 miliónů korun, město Brno se finančně spolupodílí částkou 700 tisíc korun.

Rodina – Podpora stabilizace ohrožených rodin

V Brně je v současnosti zmapováno přes 400 ohrožených rodin, které potřebují nějakou formu podpory sociálních služeb. Reálný počet se udává okolo 1–2 tisíc. Jedná se o rodiny, které jsou v nepříznivé sociální situaci. Vzhledem ke značnému počtu těchto rodin dochází k přehlcení pracovníků sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), čímž se sociální práce stává málo efektivní a situace eskaluje k odebrání dětí z péče rodičů. Za loňský rok došlo k 134 případům odebrání dětí v MČ Brno-střed, sever, jih, Židenice a Královo Pole, což neúměrně zatěžuje veřejné finance a především destruuje rodinu.

Cílem projektu je zkvalitnění sociální práce s rodinou, a to zřízením rodinných asistentů v konkrétních lokalitách. Rodině se bude pomáhat komplexně zejména s ohledem na potřeby dítěte. Dále se rozšíří současná poradenská zařízení s širokou nabídkou služeb specializovaných na manželské a rodinné poradenství. V neposlední řadě dojde i ke vzniku mediačního centra pro umožnění řešení konfliktních situací v rodině za pomoci mediátora. Rozpočet projektu činí zhruba 40 miliónů, Brno se bude podílet částkou 2 milióny.

Zdroj:

https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/brno-chce-predchazet-odebirani-deti-z-rodin-a-podporit-dlouhodobe-nezamestnane-v-hledan/

Oblast: Bydlení
Blog category: Tiskové zprávy