Vyhledávání

28 Led 2019 1:21

2. květen 2018

Úspěšný brněnský projekt Rapid Re-Housing, zabývající se zabydlováním rodin ohrožených bezdomovectvím, získal 1. května ve Vídni prestižní cenu SozialMarie. Ta se uděluje nejlepším projektům, které inovativně reagují na sociální výzvy. Projekt pro Brno navrhla Platforma pro sociální bydlení a spolu s městem Brnem jej dále realizovala organizace IQ Roma servis a Ostravská univerzita. Vynikající výsledky projektu dovedly radnici k plánování úplného ukončení bezdomovectví rodin v Brně.

Rapid Re-Housing byl zvolen nejlepším letošním sociálně inovativním projektem. SozialMarie je nejstarší cenou předávanou sociálně inovativním projektům a je od roku 2005 udělována každoročně patnácti projektům. Hodnocena je inovativnost řešení, ale také dopad a účinnost pro danou cílovou skupinu a efektivní realizace cílů projektu. Odborná porota letos vybírala z více než 200 návrhů z Česka, Slovenska, Rakouska, Chorvatska a Maďarska. První cena a finanční odměna 15 000 euro putují do Brna.

„Z udělení ceny SozialMarie mám velkou radost. Opět se ukazuje, že město Brno jde správnou cestou. Projekt Rapid Re-Housing je úspěšný a předčil veškerá očekávání. Město má ambici pokračovat v této inovativní cestě k ukončování bezdomovectví. Věřím, že jsme inspirací i pro ostatní česká města,“ uvedl primátor města Brna Petr Vokřál.

„Ocenění je dalším velkým zadostiučiněním pro tým, který na projektu pracoval. Pro všechny je úspěch projektu závazkem – ukázali jsme, že tento přístup funguje a je efektivní. Nyní proto napneme síly k prosazení Akčního plánu, který bezdomovectví rodin s dětmi v Brně zcela ukončí,” dodává uvolněný zastupitel pro sociální začleňování Martin Freund.

„Projekt ukazuje cestu pro systematické ukončování bezdomovectví rodin v celé České republice. Inspiruje další města a neziskové organizace, např. Liberec či Prahu 7. Již se vyjednává financování plošného rozšíření přístupu Housing First pro rodiny po celé ČR. Jedině systémové rozšíření funkčního řešení a spolehlivé financování může pomoci snížit neúnosně vysokou míru bytové nouze rodin s dětmi v ČR. Platforma společně s dalšími odborníky je připravena Brnu i dalším městům předávat odborné know-how,” uvedl ředitel Platformy pro sociální bydlení Vít Lesák.

Rapid Re-Housing je prvním projektem, testujícím v České republice inovativní koncept řešení bytové nouze Housing First (Bydlení především). Ten vnímá zajištění stabilního bydlení jako základ, umožňující další zlepšování životní situace zapojených rodin. Padesát brněnských rodin v bytové nouzi dostalo díky projektu v roce 2016 možnost stát se nájemníky v městských bytech. Město vyčlenilo 50 bytů ze svého bytového fondu, který celkem čítá 28 000 bytů, aby ve spolupráci s dalšími partnery – Platformou pro sociální bydlení, IQ Roma Servis a Ostravskou univerzitou – inovativní přístup otestovalo. Rodiny získaly stabilní bydlení a intenzivní podporu sociálních pracovníků. Projekt překonal svůj cíl, když prodloužení smlouvy, a tedy udržení bydlení dosáhlo k dnešnímu dni celkem 46 rodin z 50, a dá se očekávat, že toto číslo se bude ještě zvyšovat. Zlepšily se navíc i další ukazatele – zdravotní stav rodičů a dětí, pravidelná školní docházka, návrat dětí z ústavní péče i celková kvalita života rodin.

Zdroj:

https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/brnensky-projekt-rapid-re-housing-obdrzel-prestizni-cenu-sozialmarie/

Oblast: Bydlení
Projekt: RAPID RE-HOUSING
Blog category: Tiskové zprávy