Vyhledávání

08 Říj 2018 10:57

28. únor 2017

Projekt asistentů prevence kriminality si klade za cíl vytvoření šesti pracovních pozic pro osoby dlouhodobě nebo obtížně zaměstnatelné, mezi něž mohou patřit obyvatelé sociálně vyloučených lokalit. Tyto osoby se mohou stát Asistenty prevence kriminality, kteří budou zaměstnanci města a budou zařazeni v Městské policii Brno. Projekt tak realizuje vybrané cíle ze Strategického plánu sociálního začleňování, který v březnu loňského roku schválilo Zastupitelstvo města Brna.

„Asistenti se zaměří na prevenci kriminality, budou přispívat k ochraně a bezpečnosti, budou dohlížet na dodržování čistoty na veřejných prostranstvích a plnit další dlouhodobé úkoly, jako je například dohled u základních škol či práce s dětmi, mládeží i s celými rodinami,“ uvedl k připravovanému projektu  náměstek primátora pro oblast dopravy Matěj Hollan.

Stávající aktivity místních organizací podílejících se na prevenci nejsou vždy dostatečně účinné. Pro město a jeho obyvatele je žádoucí získat asistenty ze sociálně vyloučených lokalit, kteří mohou oslovit veřejnost v místě jejich bydliště lépe než příslušníci bezpečnostních složek.

„Projekt Asistentů prevence kriminality se již uskutečnil v minulých letech s finanční podporou Ministerstva vnitra ČR a města Brna. V současné době jsou zaměstnáni u Městské policie Brno dva asistenti a jejich počet by se měl díky projektu postupně do roku 2018 navýšit až na celkových osm,“ okomentoval fungování asistentů prevence kriminality ředitel Městské policie Brno Luboš Oprchal.

Celkové náklady projektu se předpokládají ve výši 9,3 milionu korun. Z toho by dotace zaplatila 95 % nákladů  a město by doplatilo zbylých 5 %, což je necelých 470 tisíc korun. Projekt je naplánován od roku 2018 do konce roku 2020.

 

Zdroj: 

https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/asistenti-prevence-kriminality-budou-prispivat-k-bezpecnosti-v-socialne-vyloucenych-lokalita/

Oblast: Bezpečnost a prevence
Projekt: ASISTENTI PREVENCE KRIMINALITY
Blog category: Tiskové zprávy