Vyhledávání

K tomuto přesvědčení jsme došli na základě zahraničních zkušeností, které se posléze potvrdily i v Brně. Projekt Rapid Re-Housing běží více než dva roky. Za tu dobu bylo opakovaně vyvráceno, že by si většina rodin, které se účastní tohoto programu, nebyla schopna bydlení udržet. Ke dni 17. 4. 2018 bylo schváleno prodloužení smlouvy 45 rodinám z padesáti.

S velkou pravděpodobností si i další z nich smlouvu prodlouží. Úspěšnost udržení bydlení je tedy už nyní 90 % a bude ještě stoupat. Vysoké míry úspěšnosti se nám podařilo dosáhnout s pomocí intenzivní podpory sociálních pracovníků, zajištěné rodinám po dobu přechodu z bytové nouze do standardního bydlení.

Tato podpora musí trvat alespoň dvanáct měsíců. Zhruba u dvaceti rodin se nám takto podařilo zvýšit kompetence spojené s vedením domácnosti natolik, že nadále nebudou potřebovat takto intenzivní podporu.

fa fa-question