Vyhledávání

Statutární město Brno má v majetku přibližně 28 000 bytů, nelze tedy v žádném případě říci, že poskytuje nájem pouze rodinám v rámci tohoto projektu. Projekt Rapid Re-Housing je v rámci svého pilotního testování omezen na zabydlení prvních náhodně vybraných 50 rodin, které se potýkaly s bytovou nouzí.

Je určen zejména pro rodiny ohrožené bezdomovectvím, s potřebou vysoké míry podpory. Ve městě Brně se realizují i další programy, které mohou více vyhovovat jiným cílovým skupinám.

Příkladem je program prostupného bydlení, určený pro rodiny a jednotlivce s vyššími kompetencemi pro samostatné bydlení. Mimo to má každá rodina právo podat si žádost o pronájem obecního bytu od jednotlivých městských částí v Brně nebo žádost o pronájem sociálního bytu, který je určený pro nízkopříjmové rodiny a jednotlivce.

fa fa-exclamation