Vyhledávání

V projektu Rapid Re-Housing se jedná o poskytování pronájmu sociálních bytů s podporou. Rodinám je zajištěna podpora v podobě intenzivní spolupráce se sociálními pracovníky. Ti nabízejí svým klientům především poradenské služby, ale pomáhají klientům řešit i případné problémy, které by mohly vyvstat v rámci adaptace na novou životní etapu a nové prostředí.

Rodiny zapojené do projektu uzavírají běžnou nájemní smlouvu, která obsahuje stejná práva a povinnosti pro každého z nájemníků. Mezi povinnosti patří i platba nájemného a služeb spojených s užíváním bytu. Podmínky projektu dále určují nájemníkům být dobrým sousedem, tedy nerušit a jinak neobtěžovat sousedy. Porušení podmínek nájemní smlouvy, nadměrné opotřebení bytu nebo opakující se stížnosti vedou k neprodloužení nájemního vztahu.

Je však třeba podotknout, že tyto případy se dějí minimálně. V Rapid Re-Housingu byl nájem prodloužen více než 90 % rodin, což znamená, že pouze dvě rodiny z padesáti nedokázaly podmínky projektu splnit.

fa fa-users