Vyhledávání

Prevence
ztráty
bydlení

Alt

JAKÝ TO ŘEŠÍ PROBLÉM?

Městské části se potýkají s nevymahatelnými až stamilionovými dluhy na nájemném v obecních bytech.

Většina brněnských městských částí, které pronajímají obecní byty, řeší problémy s dluhy na nájemném. Ty vznikají z různých důvodů, například proto, že se nájemci dostanou do složité sociální situace - dlouhodobě onemocní, rozvedou se, vyhodí je z práce. Někdy se stává, že situace dojde až tak daleko, že je městská část nucena nájemní vztah ukončit.

Neplatící nájemce

0

Ani to ale není vždy jednoduché. Než se podaří neplatícího nájemce z bytu vystěhovat, chvíli to trvá.

Nevymahatelná pohledávka

0

Dluhy na nájemném přitom nadále naskakují. Výsledkem je, že bývalý nájemce se zadluží a přijde o stálé bydlení, a městská část přijde o finanční prostředky a v ruce jí zůstane často prakticky nevymahatelná pohledávka.

Dluhy

0

U některých městských částí potom celkové dluhy na nájemném včetně úroků činí stamiliony korun.

PROČ TO ŘEŠIT?

Městská část nepřijde o finance z nájmu, nevzniknou jí nevymahatelné pohledávky. Nájemce nepřijde o bydlení a nedostane se do neřešitelných dluhů.

Vždy je lepší problém začít řešit na začátku, než naroste do nezvladatelných rozměrů. Pokud se vznikající problém s dlužným nájemným podchytí včas a město, popřípadě městská část poskytne nájemci pomocnou ruku, je to přínosné pro všechny zúčastněné.

Městská část nepřijde o finance z nájmu, nemusí nájemce složitě vystěhovávat a nevznikají jí nevymahatelné pohledávky. Nájemce nepřijde o bydlení a nedostane se do neřešitelných dluhů.

PRO KOHO JE TO URČENÉ?

Projekt je určen obyvatelům obecních bytů, kteří vinou nepředvídatelné situace nedokážou dostát svým závazkům.

Nepředvídatelná situace

Projekt je určen obyvatelům obecních bytů v zapojených brněnských městských částech, kteří se ocitnou v nepředvídatelné situaci, vinou které mají problém dostát svým závazkům. Typicky jde o rodiny a jednotlivce, kteří ztratili zaměstnání, onemocněli či přišli o své blízké, a dostali se do krizové situace, kdy nemohou platit nájem.

Řešení

Pokud jim v té chvíli někdo nabídne spolupráci na řešení této situace, mohou ji překonat bez větších následků. V opačném případě se může stát, že se kvůli ztrátě bydlení a dluhové pasti bude jejich krize dále prohlubovat a už se z ní třeba nikdy nedostanou.

JAK SE TO ŘEŠÍ?Úkolem tzv. dluhového referenta je evidovat v zárodku vznikající dluhy na nájemném a vytvářet dlužníkům realistický splátkový kalendář a případně je zapojit do některého z přidružených projektů.

8 MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

Všech osm městských částí, které se do projektu zapojily, získalo na tři roky pracovníka, takzvaného dluhového referenta. Jeho úkolem je evidovat, zda v bytovém fondu nevznikají dluhy na nájemném.

SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ

V případě, že se dluh objeví, musí referent situaci neprodleně řešit s nájemcem. Pomáhá nájemci dojednat realistický splátkový kalendář, nebo jej v případě potřeby propojí s různými specializovanými sociálními službami. Snaží se zkrátka udělat vše pro to, aby pomohl nájemci co nejrychleji vyřešit problém, kvůli kterému vznikl dluh na nájemném.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Základem práce dluhového referenta je především včasná detekce problému, která jej umožňuje řešit ještě v zárodku, dokud je řešitelný. V případě, že se ukáže, že problém již řešitelný není a nájemce o bydlení přijde, snaží se mu referent pomoci s hledáním jiného bydlení. Napomáhá tak tomu, aby nájemce, který přijde o bydlení, alespoň neodcházel s obrovským nesplatitelným dluhem.

JAK POZNÁME, ŽE TO FUNGUJE?

Konflikty v sociálně vyloučených lokalitách nenarůstají do většího rozsahu. Obyvatelů, se tu žije bezpečněji.

1. Sníží se počet vystěhovaných a sníží se i pohledávky na obecních bytech.

2. Sníží se počet lidí, kteří budou muset kvůli dluhům opustit městské bydlení. Sníží se také výše dluhů, se kterými nájemci bydlení opouštějí. A sníží se i absolutní výše dluhů na nájemném evidované městskými částmi.

Dokumenty
ke stažení

Zatím pro tento projekt nejsou žádné dokumenty. Koukněte sem později!

Přečtěte si
novinky a články

Stále
nevěříte?

Přečtěte si odpovědi
na nejčastější otázky!

Alt

Nestyďte se
napište nám

PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT!


Najdete nás na adrese:


Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

Tel.: +420 542 173 213

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!