Vyhledávání

Těžko můžeme chtít, aby někdo chodil na pracovní pohovory, když přespává v parku. Stejně tak jako je pro děti na ubytovnách obtížné dělat domácí úkoly, když celá rodina sdílí jednu místnost a jediný stůl je ten kuchyňský.

Sociální bydlení je nezbytnou reakcí na vysoký výskyt komerčních ubytoven (v Brně cca 70), které jsou nevyhovující z hlediska technického a hygienického, nejisté z hlediska právního vztahu (obyvatelé mohou kdykoliv skončit na ulici), ohrožující zdraví a vývoj dětí. Problém bytové nouze částečně řeší azylové domy, ty jsou ale přeplněné a jsou na ně čekací lhůty.

I azylové domy však bydlení poskytují jen dočasně a řada lidí poté končí zase na ubytovnách. Sociální bydlení je cesta vedoucí ze začarovaného kruhu chudoby a bytové nouze.

fa fa-home