Vyhledávání

Sociální bydlení počítá se dvěma vstupními podmínkami – nízký příjem a bytová nouze. Po jejich prověření je sestaven pořadník žadatelů a v případě přidělení bytů je podepsána nájemní smlouva.

Tím, že se jedná o sociální byt, je výše nájemného stanovena v souladu s doporučením Ministerstva pro místní rozvoj na 57,6 Kč/m2. Smlouva je schválena na dobu jednoho roku a prodloužena, pokud je řádně plněna.

Pro nájemce sociálního bytu z ní vyplývají stejné povinnosti jako pro nájemce běžného bytu, musí řádně hradit nájem, řádně přistupovat ke svěřenému majetku a nerušit sousedy. Navíc poskytuje souhlas s návštěvou sociálního pracovníka alespoň 1 x týdně, a to přímo v bytě.

fa fa-user