Vyhledávání

Pracovníci projektu budou zajišťovat podporu právě osobám, které již jsou zaevidovány v seznamu žadatelů o přidělení obecního bytu. Spolupráce nájemce se sociálním pracovníkem bude zahájena v okamžiku přidělení bytu. Od té chvíle bude nájemník podporován v udržení bydlení.

Sociální pracovník bude pomáhat zvyšovat kompetence nájemců k udržení bydlení, aby nedošlo k jeho ztrátě a navrácení do bytové nouze. Nemůže se tedy stát, že by byl některý z žadatelů znevýhodněn.

fa fa-users