Vyhledávání

Projekt je z 95 % hrazen z evropských strukturálních fondů, město Brno dodává 5 % rozpočtu. Z dlouhodobého hlediska by ale projekt měl ušetřit významné částky z městského i státního rozpočtu, neboť počet osob v bytové nouzi zatěžuje veřejné rozpočty mnohonásobně více, než podpora stejného počtu osob v samostatném bydlení.

Projekt usiluje o snížení počtu osob v bytové nouzi a o jejich postupnou integraci do společnosti, čímž ušetří finance města, státu a daňových poplatníků.

fa fa-money