Vyhledávání

Zajištění podpory v bydlení a zvyšování kompetencí nájemců v rámci projektu jsou pouze první kroky v procesu komplexní podpory. Ta by měla v ideálním případě vést k úplnému osamostatnění nájemců.

Projekt současně cílí na desegregaci obyvatel města Brna. Ta by měla napomoci snížení výskytu sociálně patologických jevů nejen v sociálně vyloučených oblastech, ale na území celého města. Očekává se také významná úspora veřejných prostředků.

fa fa-gear