Vyhledávání

Komplexní
podpora
bydlení

Alt

JAKÝ TO ŘEŠÍ PROBLÉM?

Řada lidí se dostává do bytové nouze z vnějších příčin, jako je strastiplná cesta z institucionální péče nebo exekuce, jejichž počet v Brně převyšuje i celorepublikový průměr.

Lidé se dostávají do bytové nouze z mnoha různých důvodů. Nejčastějším důvodem jsou ztráta zaměstnání, dluhy, nízký příjem a změna rodinné situace vlivem rozvodu či domácího násilí. Trendy posledních letech nasvědčují tomu, že bez včasné intervence a systémového řešení se bude bezdomovectví v Brně nadále prohlubovat.

Špatné podmínky

0

Přibývá osaměle žijících seniorů a samoživitelů s dětmi, zatímco ceny nájmu stále rostou. Lidé jsou vystaveni stresu ze ztráty bydlení, další jsou odkázání na nevyhovující ubytovny či dočasný pobyt v azylových domech.

Zlepšení situace

0

Projekt Komplexní podpory v bydlení pomáhá lidem při řešení jejich tíživé situace tak, aby si bydlení dlouhodobě udrželi, zlepšila se jejich rodinná a finanční situace a dětem bylo zajištěno kvalitní vzdělání.

Do potíží se dostávají také mladí dospělí, kteří opouštějí institucionální péči. Chybí jim mnohdy informace potřebné k tomu, aby byli schopni se postavit na vlastní nohy.

Bytová nouze

0

Na území města Brna je přes 500 rodin a více než 2000 jednotlivců v bytové nouzi. Nejčastější forma bytové nouze jsou ubytovny, azylové domy, lidé v nejistém bydlení a bez střechy.

PROČ TO ŘEŠIT?

Počet osob v bytové nouzi postupně narůstá a na pomezí sociálního vyloučení se dostává stále více obyvatel.

PRO KOHO JE TO URČENÉ?

Projekt je určený pro širokou skupinu obyvatel v sociální tísni - rodiny a osoby, které potřebují nalézt a udržet si bydlení.

Mladí dospělí

Zaměřuje se také na mladé dospělé, kteří opouštějí institucionální péči. Těm často chybí zkušenost se zdravým rodinným prostředím a vzor funkční domácnosti, který by mohli uplatnit ve své nové životní roli.

JAK SE TO ŘEŠÍ?Zjistili jsme nejčastější příčiny bytové nouze od duševních onemocnění, přes exekuce až po domácí násilí či závislost na alkoholu, a za pomoci mediátorů a peer konzultantů je pomáháme lidem řešit.

Projekt Komplexní podpory v bydlení je inspirovaný zahraniční metodou Housing First. Za pomoci intenzivní sociální práce se snaží dosáhnout stability osob v bydlení a současně se zaměřuje na zvyšování kompetencí pro jeho udržení. Podpořené osoby budou dále síťovány na další podpůrné služby, které jim umožní úplné začlenění do společnosti.

SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PROJEKTY

Využíváme k tomu spolupráci s ostatními sociálními projekty, abychom dosáhli komplexního řešení sociální nouze. Pokud pracujeme s člověkem zatíženým exekucí, který nedokáže plnit nájemní smlouvu, pomáháme mu v součinnosti s projekty Prostupného zaměstnávání, dluhovým poradcem a peer konzultantem, kteří mu společně pomohou k tomu, aby vlastními silami umořil dluh.

PROPOJENÍ PROJEKTŮ

Díky propojování našich projektů jsme zjistili, co jsou nejčastější příčiny bytové nouze. V tomto projektu takto využíváme dva mediátory sousedských sporů a pět peer konzultantů podle specifických oblastí, se kterými mají osobní překonanou zkušenost od duševního onemocnění přes exekuce až po domácí násilí a závislost na alkoholu či na drogách.

PODPORA DOMÁCNOSTÍ V UDRŽENÍ BYDLENÍ

Celkem 60 domácností bude podpořeno přímo v bytě s intenzivní a komplexní podporou sociálního pracovníka, který jim pomůže si bydlení udržet. Klienti získají stabilní zázemí, které je základem pro hledání zaměstnání a zlepšení jejich životní situace.

JAK POZNÁME, ŽE TO FUNGUJE?

Ukazatelem úspěchu bude počet lidí bez domova, kteří si po roce udrží bydlení a obec s nimi prodlouží nájemní smlouvu.

1. Díky Komplexní podpoře bydlení zlepšíme kompetence sociálně znevýhodněných nájemníků a snížíme tak počet vystěhování nájemců a vyklízení bytů. Pomáháme tím mimo jiné městským částem, protože klesá počet lidí, kteří z různých důvodů neplní nájemní smlouvy v obecních bytech.

2. Nejen že pomůžeme sociálně znevýhodněným k samostatnému životu, ale díky prevenci uspoříme městským částem náklady spojené s pohledávkami na nájemních smlouvách.

Dokumenty
ke stažení

Zatím pro tento projekt nejsou žádné dokumenty. Koukněte sem později!

Přečtěte si
novinky a články

Stále
nevěříte?

Přečtěte si odpovědi
na nejčastější otázky!

Alt

Nestyďte se
napište nám

PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT!


Najdete nás na adrese:


Anenská 10, 601 67 Brno

Tel.: +420 776 892 211

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!