Vyhledávání

K tomuto přesvědčení jsme došli na základě zahraničních zkušeností, které se posléze potvrdily i v Brně v podobném projektu Rapid Re-Housing, který vychází ze stejné myšlenky, ale je zaměřen na rodiny v bytové nouzi.

Aktuálně bydlí v bytech poskytnutých v programu Housing first 32 klientů. 21 již bydlí déle než rok a došlo tak k prodloužení jejich nájemních smluv. Ačkoliv se mnozí z nich potýkali s dlouhodobou bytovou nouzí, svědomitě plní své povinnosti, řádně platí nájem a dodržují podmínky nájemní smlouvy směrem k ostatním nájemníkům domu a svěřenému majetku. To, že bydlí, jim umožňuje zaměřit se na další důležité aspekty života, jako je zdraví či zaměstnání a trávení volného času.

fa fa-fire