Vyhledávání

Statutární město Brno má v majetku přibližně 28 000 bytů, nelze tedy v žádném případě říci, že poskytuje nájem pouze lidem bez domova v rámci tohoto projektu. Projekt Housing First je v rámci svého pilotního testování omezen na zabydlení šedesáti pěti expertním týmem vybraných lidí, kteří mají dlouholetou zkušenost s životem bez domova, jsou obzvlášť zranitelní a potřebují vysokou míru podpory.

Ve městě Brně se realizují i další programy, které mohou více vyhovovat jiným cílovým skupinám. Příkladem je program prostupného bydlení, určený pro rodiny a jednotlivce, kteří nepotřebují tak intenzivní spolupráci se sociálními pracovníky. Mimo to má každý občan právo podat si žádost o pronájem obecního bytu od jednotlivých městských částí v Brně nebo žádost o pronájem sociálního bytu, který je určený pro nízkopříjmové rodiny a jednotlivce.

fa fa-users