Vyhledávání

Placení nájemného si zabezpečuje každý jednotlivec sám. Hlavní myšlenkou projektu je právě schopnost každého člověka udržet si bydlení, a to bez řádného placení nájmu nelze.

Projekt Housing First pracuje v režimu sociálních bytů s podporou. Výše nájemného pro sociální byty je stanovena jednotně podle Pravidel pronájmu obecních bytů v majetku statutárního města Brna a činí 57,20 Kč na metr čtvereční.

fa fa-money