Vyhledávání

Housing
first
 

Alt

JAKÝ TO ŘEŠÍ PROBLÉM?

Program Housing First je pilotní projekt, který testuje ukončování bezdomovectví v českých podmínkách pomocí přístupu Bydlení především. Šedesáti pěti lidem bez domova bude nabídnuta možnost bydlet ve standardním nájemním bytě s intenzivní podporou sociálních pracovníků. Cílem je, aby si klient udržel bydlení a zotavil se. Očekávaným výsledkem je zlepšení životní situace klientů a snížení veřejných nákladů.

Lidé bez domova

0

V Brně žijí více než 2 tisíce lidí bez domova, bez šance najít stabilní zaměstnání a vrátit se do života pouhou svépomocí.

Lidé zcela bez domova

0

V Brně žijí více než 2 tisíce lidí zcela bez domova. Přežívají na ulicích, veřejných prostranstvích nebo v opuštěných chatkách na okraji města. Většina z nich je dlouhodobě ve špatném zdravotním stavu.

Normální život?

0

Výzkumy ukazují, že člověk na ulici má jen mizivou šanci, že si najde zaměstnání a udrží si ho. Po půl roce na ulici se tak zpravidla vytrácí šance na návrat do normálního života pouhou svépomocí.

VÝHODY PRO SPOLEČNOST JAKO CELEK.

Příklady ze zahraničí ukazují, že to jde řešit. Důstojné bydlení zvyšuje životní úroveň klientů a přitom snižuje veřejné výdaje.

Bezdomovectví jsme si zvykli vnímat jako neodmyslitelnou součást života ve městě. Příklady ze zahraničí ale ukazují, že se dá úspěšně řešit. Pokud je lidem bez domova poskytnuta základní jistota nájemního bydlení s individuálně nastavenou podporou sociálního pracovníka, jsou schopni si bydlení udržet. A to je skvělá zpráva pro všechny obyvatele města.

Člověk bez bydlení stojí stát nezanedbatelné prostředky jako jsou zvýšené výdaje za výjezdy sanitky, provoz denních center a nocleháren a další. Zatímco v sociálním bytě klient platí nájemné a získá stabilní zázemí, což se ukazuje jako nezbytný základ pro hledání zaměstnání či vyřízení invalidního důchodu. Podpora sociálních pracovníků může k takovému životu pomoci i člověku s mnoha zdravotními a sociálními problémy. Důstojné bydlení zvyšuje životní úroveň klientů, a přitom snižuje veřejné výdaje.

KOMU JE HOUSING FIRST URČENÝ?

Housing First je tu pro nejohroženější skupiny celkem 65 jednotlivců bez domova, většinou pokročilejšího věku a částečně mladé dospělé opouštějící ústavy.

Cílová skupina

Projekt se zaměřuje na nejohroženější skupiny. Je určen pro 65 jednotlivců bez domova, 15 z nich jsou mladí dospělí do věku 26 let a 50 tvoří lidé staršího věku. Vybírá je odborná komise, přičemž hlavním kritériem je klientovo ohrožení na zdraví a životě dalším pobytem na ulici.

Dospělí

Mladí dospělí v programu vyšli z dětských domovů nebo azylových domů, jsou oběťmi domácího násilí či zneužívání. A nemají rodinu ani přátele, kteří by jim mohli pomoci.

Mezi staršími klienty jsou lidé, kteří mají kromě bezdomovectví i další zdravotní a sociální problémy, kvůli nimž se jim nedaří vrátit do běžného života.

Dospělé ženy bez domova

Specifickou skupinu pak tvoří ženy bez domova, které bývají často oběťmi násilných partnerů, případně skryty v ústraní.

JAK SE TO ŘEŠÍ?Celkem 65 lidí dostane možnost bydlet v městském pronájmu a sociální pracovník jim pomůže si bydlení udržet, stabilizovat tak svůj život a začít si hledat zaměstnání.

STABILNÍ ZÁZEMÍ

Celkem 65 lidí bez domova získá možnost bydlet v pronájmu v městském bytě s intenzivní a komplexní podporou sociálního pracovníka, který jim pomůže si bydlení udržet. Klienti získají stabilní zázemí, které je základem pro hledání zaměstnání a zlepšení jejich životní situace.

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

Přístup Housing First stojí na intenzivní spolupráci klienta se sociálním pracovníkem. Podmínkou je kontakt alespoň jednou týdně.

POMOC

Sociální pracovník doprovází klienta na úřad, pomáhá mu při jednání s různými státními orgány, ale také například při obnovování vztahu s rodinou a přáteli. V případě nutnosti jsou sociální pracovníci s klienty v každodenním kontaktu, a tak mohou snadněji předcházet rizikovým situacím, problémům s placením nájmu či případným konfliktům se sousedy.

JAK POZNÁME, ŽE TO FUNGUJE?

Ukazatelem úspěchu bude počet lidí bez domova, kteří si po roce udrží bydlení, obec jim prodlouží nájemní smlouvu a jejich život se výrazně zlepší.

1. Ukazatelem úspěchu bude počet lidí bez domova, kteří si po roce udrží bydlení, ted jim obec prodlouží nájemní smlouvu. Tu Brno prodlouží pouze tehdy, pokud nájemník nedluží za nájem ani služby a pokud závažným způsobem neporušuje smluvní podmínky nájmu.

2. Program bude také sledovat další oblasti zlepšení životní situace, např. zda si klient našel zaměstnání, zda začal léčit své nemoci, jak tráví svůj volný čas, jestli obnovuje kontakty s rodinou a jak se mu daří navazovat nové vazby ve společnosti.

Dokumenty
ke stažení

Zatím pro tento projekt nejsou žádné dokumenty. Koukněte sem později!

Přečtěte si
novinky a články

Stále
nevěříte?

Přečtěte si odpovědi
na nejčastější otázky!

Alt

Nestyďte se
napište nám

PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT!


Najdete nás na adrese:


Anenská 10, 601 67 Brno

Tel.: +420 770 147 516

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!