Vyhledávání

Bydlení

V BRNĚ DÍKY PROJEKTŮM BYDLÍ UŽ 170 DOSPĚLÝCH A VÍCE NEŽ 200 DĚTÍ

  • Bydlení je základ

    Brno již tři roky testuje nové přístupy pomoci lidem a dokazuje, že primární v boji s chudobou je naplnit právo bydlet.

  • Brno bude pomocník

    Brno se ve svých projektech zaměřuje na prevenci, podporu bydlících rodin a pomoc dalším lidem v bytové nouzi.

  • Každý občan by měl mít právo na důstojné bydlení. Bydlení totiž zajišťuje pocit bezpečí, zakládá lidskou důstojnost a zlepšuje kvalitu života. Stabilní bydlení je nezbytným předpokladem pro plné zapojení člověka do společnosti.

  • Vizí našich projektů je pomoci lidem v obtížné životní situaci, aby se město Brno stávalo stále lepším místem k žití pro všechny obyvatele. Jejich cílem je ukončit bezdomovectví a pomoci lidem k lepšímu životu.

  • Praxe dokazuje, že více než 90 % domácností si bydlení udrží. Tím, že mají jistotu střechy nad hlavou, se mohou více věnovat svému zdraví, vzdělání svých dětí a hledání zaměstnání.

Přečtěte si
novinky a články

Projekty
této oblasti

RAPID RE-HOUSING

Více

PREVENCE ZTRÁTY BYDLENÍ

Více

PILOTNÍ TESTOVÁNÍ KONCEPCE SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ

Více

KOMPLEXNÍ PODPORA V BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA

Více

HOUSING FIRST

Více