Vyhledávání

21. květen 2015

BM květen 2015/str. 12-13 (OSP MMB) – Systém sociální péče představuje složitý celek, v němž se lidé, kteří se jí přímo nezabývají, poměrně obtížně orientují. Většinou se občané začnou o sociální péči zajímat, až když potřebují pomoc oni sami nebo jejich blízcí. Pak vyvstává otázka, na koho a kam se obrátit o radu a pomoc.

Kam se mohou lidé obrátit v krizové situaci

Sociální pomoc lidem v krizových situacích je poskytována formou sociálních dávek a sociálních služeb.

číst dál
28 Jan 2019 11:13 AM

17. květen 2018

Město nadále intenzivně řeší situaci dalších rodin, které se musejí vystěhovat z ubytovny na ulici Šámalova. Prvních 8 rodin získalo dočasné ubytování v prostorech bývalé LDN na Červeném kopci. Pro ostatní se připravuje dočasné nouzové přístřeší v nevyužívaném objektu na Železniční ulici. Stejně jako na Červeném kopci zde rodiny získají ubytování maximálně na 4 měsíce. Polovinu ze zbývajících nájemníků na Šámalově tvoří děti.

číst dál
28 Jan 2019 11:08 AM

14. červen 2017

Rada města Brna na včerejším zasedání doporučila zastupitelům schválit několik projektů obsažených ve Strategickém plánu sociálního začleňování. Červnové zastupitelstvo tak bude, co se týče sociální oblasti v Brně, jedním z nejdůležitějších nejen v rámci tohoto volebního období, ale za poslední čtvrtstoletí.  Všechny projekty vznikaly za velkého přispění vládní Agentury pro sociální začleňování.

číst dál
28 Jan 2019 11:04 AM

28. srpen 2018

Statutární město Brno realizuje od ledna roku 2017 projekt „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“. Do projektu jsou zapojeny všechny mateřské školy zřizované městem a jeho městskými částmi. Jeho cílem je plošná podpora mateřských škol a začlenění co nejvyššího počtu dětí do předškolního vzdělávání ve věku od 3 do 6 let. Celý projekt v hodnotě 70 milionů korun je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

číst dál
28 Jan 2019 10:20 AM

21. březen 2018

(tis) – V březnu bylo schváleno prodloužení nájemní smlouvy čtyřicáté rodině, která se účastní projektu Rapid Re-Housing. Byla tak překonána úspěšnost 80 % v udržení bydlení, kterou si město Brno před začátkem projektu stanovilo jako cíl.

číst dál
28 Jan 2019 1:23 AM

2. květen 2018

Úspěšný brněnský projekt Rapid Re-Housing, zabývající se zabydlováním rodin ohrožených bezdomovectvím, získal 1. května ve Vídni prestižní cenu SozialMarie. Ta se uděluje nejlepším projektům, které inovativně reagují na sociální výzvy. Projekt pro Brno navrhla Platforma pro sociální bydlení a spolu s městem Brnem jej dále realizovala organizace IQ Roma servis a Ostravská univerzita. Vynikající výsledky projektu dovedly radnici k plánování úplného ukončení bezdomovectví rodin v Brně.

číst dál
28 Jan 2019 1:21 AM

27. červen 2018

Bezdomovectví rodin má řešení: celkem 96 % rodin, které se účastnily projektu Rapid Re-Housing, si po roce zvládlo udržet bydlení. Jak potvrdil výzkum Ostravské univerzity, díky projektu se navíc zlepšil zdravotní stav zapojených dětí i rodičů.

číst dál
28 Jan 2019 1:17 AM

2. květen 2018

(ik) – Brněnský projekt Rapid Re-Housing získal v úterý ve Vídni cenu SozialMarie, udělovanou za sociální inovace. Rozhodla o tom odborná porota. Slavnostní vyhlášení výsledků  se uskutečnilo v sále rakouského veřejnoprávního rozhlasu ORF.

číst dál
28 Jan 2019 1:12 AM

6. listopad 2017

Projekt Pilotního testování rychlého zabydlení rodin s dětmi, tzv. Rapid Re-Housing, se dostal do další fáze. Rodinám jsou nyní po roce prodlužovány nájemní smlouvy. V současné chvíli se to týká 22 z 23 rodin. „Jedná se o 96% úspěšnost. S dalšími rodinami intenzivně pracujeme na tom, aby se jim to také podařilo,“ řekl uvolněný zastupitel pro sociální začleňování Martin Freund.

číst dál
28 Jan 2019 1:10 AM