Vyhledávání

Projekt vychází z jiného, velmi podobného projektu, který byl v předchozích letech úspěšně vyzkoušen v městské části Brno - střed.

Snaží se zajistit lepší spolupráci a sdílení informací mezi neziskovými organizacemi, které se v Brně zabývají problematikou zadlužení a ohrožení ztrátou bydlení (např. IQ Roma servis, DROM) a městskými částmi, které byty pronajímají a mají přehled o aktuální zadluženosti jednotlivých nájemců.

Při řešení konkrétních případů klientů obecního bydlení totiž dosud naráželi pracovníci neziskových organizací na nedostatek informací. Bez přesné znalosti výše dluhu, stavu nájemní smlouvy (doba určitá, výpovědní lhůta, přechod nájmu atd.), stavu řešení pohledávky (soudní řešení, stav řízení, exekuce) a dalších podstatných údajů nebylo možné poskytnout adekvátní účinnou pomoc. Klienti jim mnohdy ze studu, obavy nebo jen neznalosti vlastní situace či její závažnosti všechna data neposkytovali.

Dluhový referent, kterého každá zapojená městská část z projektu získala, je zaměstnancem města (tedy pronajímatele), a má tak přístup k veškerým potřebným údajům o bytě a jeho nájemci.

Společné jednání s terénním sociálním pracovníkem za účasti klienta je vhodnou cestou, jak si aktuální situaci vzájemně ujasnit a smysluplně spolupracovat na jejím řešení. Současně je spolupráce dluhového referenta a sociálního pracovníka s nájemci dobrou příležitostí k prevenci či zabránění dalšího prohlubování problému.

fa fa-history