Vyhledávání

Máte naprostou pravdu, učitelské povolání je velmi náročné a s ohledem na finanční stránku věci i společenskou prestiž nedoceněné. Třídní kolektivy však nejsou čistě v režii pedagogů, společně s výukou ve třídě i přípravou na ni jim pomáhají asistenti pedagoga. Ti se věnují, jak jednotlivým žákům, kteří jejich pomoc potřebují, tak i podporují učitele, jsou schopni zabezpečit pomůcky, přípravy, podílet se na výuce.

fa fa-institution