Vyhledávání

Do určité míry ano, primárně je však věcí státu, aby zajistil optimální podmínky ve školství a vzdělávání dětí. Rodič řeší výběr vhodné školy a podílí se na vzdělávacím procesu jeho dítěte v rámci svých možností a sil, spolupracuje s učiteli, nezastává však roli pedagoga či jiného odborníka, ta je jasně daná.

fa fa-users